Fitnecilerin Şerrinden Korunmak için Dua

“Allahümme feinni euzü bike min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari, ve fitneti’l-kabri, ve azabi’l-kabri ve min şerri fitneti’l-ğina ve min şerri fitneti’l-fakri, ve euzü bike min şerri fitneti’l-mesıhi’d-deccal.

Allahümmağsil hatayaye bimai’s-selci ve’l beredi, ve nakkı kalbi mine’l-hataya kema nekkayte’s-sevbe’l-ebyada mine’d-denesi ve baid beyni ve beyne hatayaye kema baette beyne’l-meşruki ve’l-mağribi. Allahümme fenni euzü bike
mine’l-keseli ve’l-herami ve’l-me’semi ve’l-mağrami.”

Anlamı:
“Allah’ım! Cehennem fitnesinden ve cehennem azabından Sana sığınırım. Kabir fitnesinden ve kabir azabından Sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin şerrinden Sana sığınırım. Deccal Mesih fitnesinden Sana sığınırım. Allah’ım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalbimi hatalardan arıt, tıpkı beyaz çamaşırı kirden arıttığın gibi. Doğu ile batıyı birbirinden ne kadar uzaklaştırmış san, beni de günahlardan o kadar uzaklaştır. Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan ve borçtan Sana sığınırım.
(Müslim, 3/2078)