Gam ve Kederi Gideren 99 Belayı Önleyen Dua

Gam ve Kederi Gideren 99 Belayı Önleyen Dua

Gam ve Kederi Gideren 99 Belayı Önleyen Dua
Gam ve Kederi Gideren 99 Belayı Önleyen Dua

Hz.İbn Mesud(r.a)’den rivayetle,Alalh Rasulü(s.a.v) buyurdu.

“Sizlere kıyamet günü için,yeryüzündek insanların en güzel ameli olan bir şey öğreteyim mi? O amel,işte şu duayı her gün okumanızdır.

Lâ İlâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh.”

Manası:” Bir olan,eşi ortağı bulunmayan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.”(Deylemi)

Allah Rasulü buyuruyor(s.a.v)

Lâ ilâhe ilellah kelimesinin zikri,kişinin en azı gam ve keder olmak üzere,tam doksandokuz belayı(felaketi) önler.(Tabrani,İbn-i Sünni)