El-Kerim (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Kerim (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Kerim (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Kerim (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Kerim

Çok cömert, hudutsuz ikram sahibi

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;" (Alak, 3)
"Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir?" (Infitar, 6)
O vaad ettiği zaman sözünü yere getiren, verdiği zaman son derece çok veren, ne kadar verdiğine ve kime verdiğine aldırmayandır. O'ndan başkasına muhtaç olduğu söylendiğinde razı olmaz. Kendisine sığınan ve gönül vereni boş çevirmez, rahmetine gark eder. Vesilelere ve şefaatçilere muhtaç bırakmadan doğrudan doğruya kendisine iltica ettirir.
Cenab-ı Hak hiç şüphesiz Kerim'dir; O'nun ikramı hudutsuzdur. Yapacağı ikram karşılıksızdır. İstediğine ikramda bulunur, istediğine bir dirhem vermez olur. Bunu O'na kimse soramaz. Onun için her zaman Allah'ın keremine sığınmamız menfaatimiz menfaatimiz icabıdır. O'nun bir keremi de azap edeceği zaman kulunu bağışlamasıdır. Allah bizi o bağışa girenlerfden eylesin.

Tenbih: Kendisine verilmiş olan yeteneğini kullanan ve görüp akleden bir insan; kim tarafından yaratıldığını, kendi başına elde etmeye asla güç yetiremeyeceği sayısız nimeti kimin verdiğini, algılama, düşünebilme, akledebilme kabiliyetlerine nasıl sahip olduğunu düşünür. Bunları düşünen insanın karşısına çıkan gerçek tektir: İnsanı var eden ve asla güç yetiremeyeceği üstün nimetleri ona bağışlayan, son derece cömert olan Allah'tır.

Havas ve Esrarı

El- Kerim ism-i şerifi, zorluk çekmeden fakirlik ve darlıktan kurtulmak için, "Ya Kerim Celle Celalühü" diyerek 270 kere okunur.
El- Kerim ism-i şerifini uyumadan önce "Ya Kerim Celle Celalühü" diyerek çokça zikreden kalbinde neticesini bulur, kalbi rahatlar. Kerem sahibi affedici ve ahlakı güzel olur.