Girdiğiniz Sınavlarda Başarılı Olmak istiyorsanız Bu duayı Mutlaka Okuyun

Girdiğiniz Sınavlarda Başarılı Olmak istiyorsanız Bu duayı Mutlaka Okuyun

Girdiğiniz Sınavlarda Başarılı Olmak istiyorsanız Bu duayı Mutlaka Okuyun
Girdiğiniz Sınavlarda Başarılı Olmak istiyorsanız Bu duayı Mutlaka Okuyun

Öğrencilerin başarı elde etmek için önce sıkı ders çalışması sonrada Allah'ın izni ile dua ederek sınava girmeleri gerekir. İşte en etkili sınava duası...

Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.
”Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız”

Sınav Duası
“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’il-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’is-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa indeke a’led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa’l gaayâati min cemî’il-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. Inneke alâa külli sey’in kadiyr.” AMİN

Sınav Duasının Anlamı

Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın,
Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin,
Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin,
Nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin,
Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin. AMİN.

Sınava girecek bir kimse sınav günü bu duayı 7 kere okuyarak Allah’a dua ederse, sınav anında melekler ve ruhaniler ona yardım eder, onların sayesinde doğruyu kolayca bulur.

Ayrıca;
“Rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî”

Kim bu ayeti kerimeyi sınava girmeden evvel 11 defa okursa, sınavda sorulan her soruya rahatlıkla yanıt verebilir.