Sevdiklerinize ve Size Kötülük Yapanlardan Korunmak için Dua

Sevdiklerinize ve Size Kötülük Yapanlardan Korunmak için Dua

Sevdiklerinize ve Size Kötülük Yapanlardan Korunmak için Dua
Sevdiklerinize ve Size Kötülük Yapanlardan Korunmak için Dua

Zalimi helak etmek için zilzal suresinin bu azimeti perşembe akşamı bir tutam tuz üzerine okunur okunur ve o tuzlar ateşe atılıp yakılmalıdır.Sevdiklerinize ve Size Kötülük Yapanlardan Korunmak için Dua

Bismillahirrahmanirrahim.

İza zülziletil ardu zilzaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Ve kalel insanü ma leha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan ibni ibni fülaneh. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Bi enne rabbeke ev haleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Yevme izin yasdürünnase eştaten liyürav a’malehüm. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh. Femen ya’mel miskale zerratin hayran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü fülan ibni fülaneh. Vemen ya’mel miska le zerratin şerran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü fülan ibni fülaneh . ”

zalimi helak etmek için zilzal suresinin bu azimeti perşembe akşamı bir tutam tuz üzerine okunur okunur ve o tuzlar ateşe atılıp yakılmalıdır.

Etkili bir duadır, tam teslimiyet ve inanılarak okunduğunda etkisi kısa zamanda görülür...