Gök Gürleyince Okunacak Dua

Gök Gürleyince Okunacak Dua

Gök Gürleyince Okunacak Dua
Gök Gürleyince Okunacak Dua

Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah’ı zikrediniz, çünkü o zikredene bir zarar vermez. Gök gürültüsünü işitdiğiniz zaman Allah’ı tesbîh ediniz, tekbîr getirmeyiniz.” (33)

Şimşek ve gök gürültüleri işittiği zaman Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem

Gök Gürleyince Okunacak Dua
Gök Gürleyince Okunacak Dua

Ey Rabbim! Bizi gadabınla öldürme, azabınla helak etme, bundan evvel bize afiyet ver,” derlerdi. ” (34)

(33) Râmûzû’l-ehâdis, 50. (Taberânî’den)
(34) Tuhfetû’z-Zakirîn, 173 (Tirmizî, İbn es-Seniy’den)
.