Güçlü Zihne Sahip Olmak için Dua

Güçlü Zihne Sahip Olmak için Dua
Güçlü Zihne Sahip Olmak için Dua

En güçlü bir zihine sahip olmak; bir harf bile unutmamak için okunacak dualar

“Bismillahi ve sübhanellahi vela ilahe illallahü vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim adede külli harfi ve kütibi yüktebü ila ebedil abidiyne ve dehriddahiriyne ve sallalahhü teala ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslima.”

Manası:Allah’ın ismiyle! Allah-u Te’âlâ noksan sıfatlardan münezzehtir.Allah-u Te’âlâ’dan başka hiç bir ilah yoktur.O en yüce ve en büyük.Allah-u Te’âlâ’nın yardımı olmadan bir günahtan dönüş,hiç bir ibadete de kuvvet yoktur.

Bu zikirleri sonsuzların sonsuzuna ve ebediyyetler,n ebediliğine kadar yazılacak her harf ve yazı adedince söylüyorum.

Allah-u Te’âlâ Efendimiz Muhammed’e Ehl-i Beyt’ine salat eylesin ve çokca selam eylesin.

“Allahümme efteh lena ebvabe hikmetike venşür aleyna hazaini rahmetike ya zelcelali vel ikram.”