Gün içinde Yapılması Gereken Güzel Bir Dua

Gün içinde Yapılması Gereken Güzel Bir Dua

Gün içinde Yapılması Gereken Güzel Bir Dua
Gün içinde Yapılması Gereken Güzel Bir Dua

Asıl olmayacak duaya ''amin'' denilir. Çünkü olmayacakları mümkün kılan aminin sahibi bizleri yaratan Rabbimizdir.


"Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."
(Âl-i İmrân, 3/26)

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ey kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min, Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin, Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin, Ey bütün yarattıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin, Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin, Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin, Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım, Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin, Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eyle. Hakkımızda hayırlı olan dualarımızı kabul et. Amin