Güzellik Duası

Güzellik Duası
Güzellik Duası

Güzellik duası, mümin kadınların en sık okudukları dualardan birdir. Sadece 7 günde inşallah tesirini gösterir. Bu dua Allah’ın güzellikle ilgili esmalarından oluştuğu için kişinin yüzüne adeta “nur iner” Çevredeki konu komşu ile aile efradı kişideki bu yüz ve beden güzelliğini hemen fark eder.

Güzellik duası Allah’ın 12 esmasının okunması ile yapılmaktadır. Son derece kolay bir icrası vardır. Ancak duanın usul ve adabına tamamen uymak gerekir. Duanın kabul şartları ve yapılma biçimine geçmeden önce İslam’ın güzellik konusuna bakışı hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır.

Güzellik duası ve Kuran’ın güzellik kavramına bakışı

Kuran-ı Kerim’de “güzellik” kavramı en sık işlenen temalardan biridir. Fakat bizim konumuz kadının güzelliği olduğu için özel olarak bu konuya değinmek istiyoruz. Kuran’da “kadın” kelimesi ile “güzellik” sözcüğü tam 12 ayette bir arada kullanılmıştır. Bir cümlede yüce kitabımızın bu iki kavramı bu kadar sık bir arada zikretmesi manidardır.

Allah yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Halk arasındaki “Mevla’m ne eylerse güzel eyler.” sözü de buradan gelmektedir. Zira Allah’ın güzel yaratmasına dair şu Kuran ayeti oldukça öğreticidir:

“O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.”(Secde-7)

Başka bir ayeti kerimede de yine insanın güzel yaratılmasına dair şunlar buyrulmuştur:

“Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.” (Tîn-4)

Yine başka bir ayette cennette mümin erkekleri bekleyen hurilerden bahsedilirken de özellikle ruh ve yüz güzelliği vurgulanarak öne çıkarılmıştır. Bu konuda Rahman suresinin şu ayeti indirilmiştir:

“Oralarda, huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var.” (Rahmân-70)

Yalnızca helal dairesi çerçevesinde süslenmek

Kuran-ı Kerim kadının güzelliğini yalnızca ailesi ile paylaşabileceğini emretmiştir. Yani bir kadın, meşru ilişkiler ve helal diyaloglar çerçevesinde süslenebilir. Süslenme ve güzellik Kuran’a göre bir tahrik aracı olarak başkasına karşı kullanılamaz. Bu konuda dinin emirleri oldukça nettir. Şu ayeti kerime bu konuda en detaylı bilgileri veren ayettir:

“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve câriyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken, gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!” (Nur-31)

Hz. Muhammed’in güzelliğe bakışı

Hz. Peygamber, kişinin bakımlı olmasını önemsemiş ve kendisi her zaman Müslümanların karşısına çok düzgün ve temiz kıyafetlerle çıkmıştır. Kişisel bakım ve saç-sakal düzeni ile diş temizliğinde kendi yaptıkları ile Müslümanlar için örnek teşkil etmiştir. Bu konuda şu hadisleri günümüzde de müminler için rehber olma özelliğini göstermektedir:

"Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah kendi nimetini kulunda görmeyi sever; pislik ve kötülüğü sevmez." (Kenz-ül Ummal)

“Kadınlar içerisinde en hayırlısı; ona baktığında sana neşe ve sevinç veren, kendisine bir şey emredecek olursan sana itaat eden, ondan ayrılacak olursan özel yaşantısı ve senin malın konusunda seni koruyan (sevmediğin şeyleri yapmayan)dır.” (Taberî)

“Hayırları yüzü güzel olanların yanında arayın.” (Ebû Ya’lâ)

“Elbisenizi yıkayınız. Saçlarınızı düzeltiniz. Dişlerinizi fırçalayınız. Tertemiz olmaya ve güzelleşmeye çalışınız...” (Camiu’s Sağir)

Güzellik duası günün hangi vakti yapılmalıdır?

Güzellik duasının yapılma zamanı yatsı namazı sonrasıdır. Bu dua bu nedenle istihareye benzer. Fakat istiharede bir niyet üzerine yatma vardır ve amaç o konuda fikir sahibi olmaktır. Ancak güzellik duasında amaç ruhsal olgunluğa ve bedensel güzelliğe ulaşmaktır.

Yatsı namazı sonrası yapılacak güzellik duasının mutlak surette yalnız bir ortamda yapılması gerekmektedir. Bu durum duanın önemli şartlarından biridir.

Ayrıca dua öncesi mutlaka abdest alınmalı ve duaya öylece başlanmalıdır. Ayrıca her gece yatmadan önce abdest alarak öylece uyumanın hem psikolojik hem de bedensel sayısız fazileti olduğu artık tespit edilmiş gerçeklerdendir.

Güzellik duasının sözleri

Güzellik duası öncesi euzubesmele çekilir ve ardından Hz. Peygamberin dualara başlarken okuduğu şu kısa cümle söylenir:

“Süphane rabbiyel aliyyil alel vehhab”

Bu sözden sonra on iki esmanın okumasına geçmeden evvel bir defa Fatiha suresi okunur. Ardından şu 12 esmanın her biri 3’er defa okunur.

El-Musavvir ( 3 defa okunur )

El-Latif ( 3 defa okunur )

El-Mucib ( 3 defa okunur )

El-Vedud ( 3 defa okunur )

El-Hamid ( 3 defa okunur )

El-Kadir ( 3 defa okunur )

El-Muktedir ( 3 defa okunur )

El-Batın ( 3 defa okunur )

En-Nur ( 3 defa okunur )

Er-Reşid ( 3 defa okunur )

El-Azim ( 3 defa okunur )

Er-Rahman ( 3 defa okunur )

Bu duada en önemli detay esmaların sırasıdır. Buradaki sıra kesinlikle bozulmamalı ve her esma 3 defa okunduktan sonra ardından gelen esmaya geçilmelidir. Eğer kişi ezberleyemeyeceği endişesi taşırsa bu esmaları bir kağıda yazarak oradan da okuyabilir.

Esmaların okunması bittikten sonra yine bir defa Fatiha suresi okunmaktadır. Yani Fatiha surelerinden biri esmalardan önce biri esmalardan sonra okunacaktır. Dua bittiği zaman eller yüze sürülecek ve tasdik anlamında “amin” denilecektir.

Bu duayı 7 gün usulüne uygun okuyan kişinin Allah’ın izni ile cildi temizlenecek, yüzüne ışık gelecek, duruşu değişecek ve bizatihi kendisi de değişimi fark edecektir. Kişi isterse bu duayı 7 günle sınırlı tutmayıp devamlı da okuyabilir. Bu durumda çok mucizevi sonuçlara inşallah ulaşılabilir.

Önemli bir tavsiye

Sevgili okurlarımıza önemli bir kitap tavsiye etmek istiyoruz. En Etkili Aşk Dualarıbaşlığını taşıyan bu kitapta şirinlik duası, bağlama duası, aşık etme duası, muhabbet duası gibi çok sayıda duaya ulaşmak mümkündür.

Büyü gibi karanlık yollara tevessül etmek yerine duanın nurani yolunu tercih edecek okurlarımızın başucu kitabı olacak bir eser olduğunu düşünüyor, Allah’a emanet olun , diyoruz.