Haccın Vacibleri

Haccın Vacibleri
Haccın Vacibleri
Haccın Vacibleri

Sevgili Müslümanlar Belki Ömrümüzde Bir Kere Hacca Gidiyoruz.Bu Yüzden Hac’daki Vacibleri Tamamiyle Yerine Getirmemiz Faydamıza Olacaktır.

Hac’da İken Vacib Sayılan Durumları Yazalım.

İhrama Mikat Denilen Yerden Girmek, İhrama Girme Yerini İhramsız Olarak Geçmemek.

Arafat’ta Güneş Batıncaya Kadar Durmak.

İhramda Yasak Olan Tüm Şeylerden Uzak Durmak.

Kurban Bayramı’nın Birinci Gününde Tan Yeri Ağardıktan Sonra ve Güneş Doğmadan Müzdelife’de Vakfe Yapmak (Durmak).

Dört Devresi Şavtı Farz Olan Ziyaret Tavafının Üç Devre Daha İlave Ekleyerek Yediye Çıkarmak.

Ziyaret Tavafı Kurban Kesme Günlerinde Yapılmalıdır.

Mina’da Bulunan Küçük Taşları Atmak.

Dışarıdan Gelen Hacılar Sader (Veda) Tavafı Yapmaları.

Tavaf Yaparken Avret Yerlerinin Tamamen Örtülü Olması Gerekir.

Tavaf Yaparken Haceri Esved Tarafından Başlayıp Kabeyi Sol Tarafa Alarak Yapmak.

Kabe Tavaf Edilirken Her Yapacağımız Tavafa Haceri Esvedden Başlamalıyız.

Tavafa Başlamadan Önce 2 Rekat Namaz Kılmak.

Tavafı Hatim Denilen Yerin Arkasından Yapmak.

Hac’da Safa İle Merve Arasında 7 kere Sa’yetmek.

Say-i Safa Teğeciğinden Başlamak.

Özürsüz Hac’ca Gidenler Bu Say’i yürüyerek Yapmaları Gerekir.

Mina’da Cemreleri – Küçük Taşcıklar Atmak.

Kurban Kesmek Kurban Bayramının 3 Gününden Birinde Traş Olmak, Veya Saçları Kırmak, Bayanlar Saçlarının Ucundan Az Biraz Kesiverirler.

Hac’cın Vaciblerinden Herhangi Biri Terkedilirse Fakirlere Dağıtılmak Üzere Kurban Kesmek Gerekir