Hacet Duası ve Anlamı

Hacet Duası ve Anlamı

Hacet Duası ve Anlamı
Hacet Duası ve Anlamı

Abdullah bin Evfa (Radıyallahü Anh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kimin Allah’tan bir dileği olursa, yahut insanlardan birinde görülecek bir ihtiyacı bulunursa, güzelce abdest alsın. Sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Aziz ve Yüce olan Allah’a hamd etsin ve Peygambere Selatü selam getirsin. Sonra (aşağıdaki duayı) desin.”(Kaynak: Tirmizi, Salât, 479; İbni Mace, İkametüssalât, 1384)

Hacet Duasının Arapça Okunuşu:

["Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-'arşil-'azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-'âlemîn. Es'elüke mûcibâti rahmetike. Ve'azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda'lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn."]

Hacet Duasının Türkçe Anlamı:

["Halim ve Kerim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş'ın Rabbi Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi."]

Hacet namazı nasıl kılınır?

Hacet dilet ve istek anlamına gelir. Dünya ve ahiret için bir ihtiyacı olan biri ihtiyacı için Allah’ın yarattığı sebeplere yapışır ve bu çerçevede yapılması gerekenleri yapar. Bununla birlikte dünyevî ve uhrevî tüm ihtiyaçlarını karşılayanın Allah olduğunu bilir ve dua kapısını çalar ve dua eder. Hacet namazı da bu tür bir ihtiyacı için kılınan namaza denir.

Böyle bir ihtiyacı olan bir kimse yatsı namazından sonra 2 veya 4 rekat namaz kılar, sonra Allah’u Teala’ya sena ve peygamber efendimize salat ve selam getirdikten sonra hacet duasını okur ve istediğinin yerine gelmesi için Allah’a dua eder.

Hacet duası arapça
اللهم انّى أسألك و أتوجّه إليك بنبيّك محمّد يا محمّد إنّى أتوجّه بك إلى ربّى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفّعهفى

Hacet duası okunuşu:

Allâhümme innî es'elüke ve teveccehü ileyke nebiyyike Muhammedin-nebiyyir-rahmeti, Yâ Muhammedü innî eteveccehü bike ilee Rabbî fî hâcetî heezihî litugdâ lî Allahümme feşebbiğhu fî.

Hacet duası anlamı:

"Allah'ım, SENDEN istiyor ve rahmet peygamberi elçin Hz. Muhammed (S.A.V.)'ı vesîle ederek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım, O'nu hakkımda şefaatçi eyle."

Hacet namazı nasıl kılınır
Hacet namazının perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya kandil geceleri gibi duaların makbul olduğu gecelerde kılınması daha iyidir. Fakat bütün gecelerde kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.
hacet namazında şart olmamakla beraber Namazda aşağıdaki ayetler okunur:

1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.