Hafızayı Kuvvetlendirmek için Okunacak Dualar

Hafızayı Kuvvetlendirmek için Okunacak Dualar

Hafızayı Kuvvetlendirmek için Okunacak Dualar
Hafızayı Kuvvetlendirmek için Okunacak Dualar

Hafızanın güçlü olması ve okuduğunu unutmamak için en başta hafızayı zayıflatan etkenleri ortadan kaldırmak gerekir. Hafızayı zayıflatan etkenler kısaca şunlardır.

1. Harama bakmak.
2. Haramla beslenmek.
3. Zihni çok yoracak olan gereksiz şeylerle doldurmak. Televizyon, bilgisayar, telefon gibi...
4. Aşırı derecede bedene zarar verecek kadar cinsel ilşkiye girmek. Özellikle kendi kendine tatmin olmak.
5. Zihnin sürekli çalışmasını engelleyecek kadar boş durmak.

1- Aşağıdaki duayı seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."

2- Abdestli bir şekilde bir bardak suya 7 fatiha 7 kevser 7 ayetel kursi 7 ihlas okunur ve suya 3 kere üflenir ve şu tekrarlanır. bu suyu içen kişinin hafızası kuvvetli olsun denir. ve Niyet ediyorum Hafızamın güçlenmesi için diyerek 3 yudumda su içilir. Yaradanın izniyle o gün hafızası zayıf olmaz.

3- Her işittiğini aklında tutmak isteyen kimse, her gün 27 kere aşağıdaki duayı okur ve buna 40 gün devam ederse hafızası son derece kuvvetlenir.

Ya Hayyü, Ya Kayyüm. Fe la yefutü şey’ün min ılmih.

4- Şeddad İbnu Evs (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) namazda şu duayı okumamızı öğretiyordu:

Tirmizi, Daavât 125, (3565).

5- Hafızayı kuvvetlendirmek için ve zihnin açılması için Allah’ın İsimlerinden olan ” EN-NUR” ismi şerifi 256 defa ,her 5 vakit namazdan sonra “YA NUR CELLE CELALÜHÜ” şeklinde zikredilirse okuyanın zihin açılır,hafızası kuvvetlenir.

Ayrıca NUR suresinin 35.ayet’i kerimesi okunur.

NUR Suresinin 35.Ayet’i KerimesiAllâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâh(mısbâhun), el mısbâhu fî zucâceh(zucâcetin), ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durrîyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâs(nâsi), vallâhu bi kulli şey’in alîm(alîmun).”