Hacı Uğurlama Duası

Hacı Uğurlama Duası

Hacı Uğurlama Duası
Hacı Uğurlama Duası

İslam Dini’nin beş temel esasından biri olan Hac ibadetinin dua ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Hac ibadetinin başlangıcından itibaren tamamlanıncaya kadar hemen her anında çeşitli şekillerde dualara yer verilmiştir.

Hac yolculuğuna çıkarken dua ile başlanılması uygundur. Hacca giden hacı adaylarının uğurlanması coşkulu ve manevi hazlarla dolu anların yaşanmasına vesile olmaktadır. Bu esnada şu dualar okunabilir:

Okunuşu: “E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm.
Bismillâhir-rahmânir-rahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîn.
Vessalâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedivve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în.
Rabbi edhılnî müdhale sıdkın ve ehrıcni muhrace sıdkın vec’al-lî mil- ledünke sultânen nasîrâ.
Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ Rabbinâ le münkalibûn.
Allâhümme innî es’elüke fî seferinâ hâzel-birra vet-tekvâ ve minel-‘ameli mâ terdâ.
Allâhümme hevvin ‘aleynâ seferinâ hâzâ.
Allâhümmetvi lenel-bu’de.
Allâhümme entes-sâhibü fis-seferi vel-halîfetü fil-ehli vel- mâli.
Allâhümme innî e’ûzü bike min va’sâis-seferi ve keâbetil- münkalebi.

Anlamı: “Kovulmuş Şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman Rahîm Allah’ın adı ile.”
“Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salat ve selam Onun Resulüne, âline ve ashabının üzerine olsun.
“Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsrâ,17/80)
Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.
Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz.
Allah’ım bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et.
Allah’ım! Seferde yardımcı, geride kalan çoluk çocuğumuz ve malımızın koruyucusu Sensin. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 79)
Allah’ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve kötü haller görmekten sana sığınırım. (Tirmizî, Deavâ-t, 41; Dârimî, İstizan,41)
Bu duaların akabinde Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:
Ya Rabbi! Senin ilahi emirlerine ve davetine uyarak hac yolculuğuna çıkmaktayız. İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi Mekke’deki alemlere rahmet ve ve hidâyet kaynağı olarak kurulan Kabe’yi ziyarete hazırlanan, Sevgili Kutlu Elçinin mescidini ve mübarek kabrini ziyarete niyetlenen kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle.
Ya Rabbi! Elemsiz, kedersiz, mübarek beldeyi ve makamları ziyaret ederek, manevi havasını kana kana, doya doya teneffüs etmeyi nasip eyle.
Allah’ım! Bu ibadeti kolay kıl ve kabul buyur. Hac erkanını usulüne uygun olarak, kolaylıkla eda etmeyi, sabırla tamamlamayı ihsan eyle. Arınmış bir ruhla Haremeyne vararak feyizle tekrar yurtlarımıza ve yuvalarımıza dönmeyi, günahlardan temizlenmeyi nasip eyle. Nefislerimize uyarak her hangi bir kötülüğe düşmekten, günah işlemekten, başkalarını incitmekten hepimizi muhafaza eyle.
Allah’ım! Sağ-salim gidip gelmeyi, ailemize ve dostlarımıza kavuşmayı nasip eyle. Onları da sağlık ve afiyet içinde bulmayı lütfet. Her mümin kuluna Kabe’yi tavaf edip yüz sürmeyi nasip eyle. Senden bu dünyada ve âhirette iyilik istiyoruz, günahlarımızı bağışla. Amin