Yağmur Duası Nasıl Yapılır?

Yağmur Duası Nasıl Yapılır?

Yağmur Duası Nasıl Yapılır
Yağmur Duası Nasıl Yapılır

Yağmur insanın ve tabiatın hayatiyeti için büyük önem taşıyan ilahi bir nimettir. Yağmur kültürümüzde bu hayati öneminden dolayı rahmet olarak anılagelmiştir. Onun yokluğu arzu edilmeyen bir şeydir.

Müslümanlar yağmurlar kesildiği zaman yağmur duasına çıkarak, ihsan ve keremi bol olan Yüce Yaratandan yağmur niyazında bulunurlar. Bazı İslam bilginlerine göre istiskadan maksat yalnızca bir dua ve istiğfar olup burada cemaatle namaz sünnet kılınmamıştır. İsterlerse ayrı ayrı namaz kılabilirler.

Ancak toplu olarak kılarlarsa bu da caizdir. Diğer bazı İslam bilginlerine göre ise, Cuma namazı gibi cehren/açık olarak kıraatle iki rekât namaz kılınması mendupdur. Klınan namazdan sonra bayram namazlarında olduğu gibi hutbe irad edilir.
Bir bölgede kuraklık olması halinde, o bölge sakinlerinin topluca açık bir alana çıkıp tövbe-istiğfardan sonra, Allâh’tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri sünnettir. Bu duaya yağmur isteme anlamına gelen “istiskâ duası” denir. Üç gün ardarda yağmur duasına çıkılması müstehaptır. Peygamberimiz (a.s.) bizzat kendisi yağmur duası etmiş, ayrıca kuraklıktan sıkıntıya düşüldüğünde yağmur duasında bulunulmasını tavsiye etmiştir.

Duaya çıkmadan önce dargınlar barıştırılır, yetimler ve yoksullar gözetilir, bolca sadaka dağıtılır. Çocuklar ve hayvanlar birlikte duaya çıkarılır. Zayıflara, çocuklara, ihtiyarlara dua ettirilir. Böylece Allâh’ın rahmetinin tecelli etmesi arzulanır. Önce tövbe istiğfarda bulunulur, haksız yere alınmış şeyler varsa sahiplerine iade edilir, Müslümanlar için mağfiret dilenir. Hüzünlü, tevazulu, huşulu bir şekilde Yüce Allah’ın rahmet ve yardımı niyaz edilir. Peygamber Efendimizden nakledilen yağmur duası şöyledir:

Okunuşu: Elhamdülillahi rabbil ‘âlemîn
Errahmânir-rahîm
Mâliki yevmiddîn,
Lâ ilâhe illallâhu yef’alü mâ yurîd.
Allâhümme entellâhu lâ ilâhe illâ entel-ğaniyyü ve nahnul- fukarâu, enzil ‘aleynel-ğayse vec'al mâ enzelte lenâ kuvveten ve belâğan ilâ hîne.
Allâhümme! Eskınâ ğaysen merîen merî’an tabakan ‘âcilen ğayra râisin nâfi’an ğayre dârrin
Allâhümmes-kınâ ğaysen mugîsen merîen tabakan ğadekan ‘âcilen ğayra râisin
Allâhümmeskınâ ğaysen muğisen mürîen nâfian ğayra dârrin, ‘âcilen ğayra âcilin
Allahümmeskına, Allahümmeskına, Allahümmeskına.
Allahümme eğısnâ, Allahümme eğısnâ, Allahümme eğısnâ
Allahümme ‘alel âkâmi vez-zırâbi ve bu-tûnil evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri.
Allahümme eskı ‘ıbâdeke ve be-hâimeke venşur rahmeteke ve ahyi beledekel-meyyite.

Anlamı: "Hamd rahman, rahim din/hesap gününün maliki olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O dilediğini yapar.
Allah’ım! Sen Allah’sın Senden başka ilah yoktur.. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamanna kadar indir.”(Ebû Davut, İstiska, 2; İbn Mâce, İkame, 154;Ahmed, VI, 166 Buhârî, Tefsir Sure, 2,15)
“Allahım! Bize yardım eden, içimize sinen, bol, faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan buyur.” (İbn Mace, İkamet’i-Salah, 154)
“Allahım! Bize bol, faydalı, her yeri kaplayan, uygun zamanlı yağmur ver.” (İbn Mace, İkameti’-Salah, 154)
Allah’ım, bize imdadımıza koşan, afiyet veren, hızlı, zararlı olmayan, yararlı, gecikmeyen acil yağmur gönder. (Ebû Davut, Salât, 260)
“Allah’ım bize yağmur ver. Allah’ım bize yağmur ver, Allah’ım bize yağmur ver.” (Buhârî, İstiska, 7; Cuma, 6)
“Allah’ım bize yağmur ihsan et, Allahım bize yağmur ver, Allahım bize yağmur ver. Allahım yüksek tepelere, küçük tepelere, vadilere, ağaçlık tepelere yağdır.” (Buhârî, İstiska, 6, 9)
“Allah’ım kullarını, hayvanlarını yağmur suyuyla sula, rahmetini saç ve dağıt, ölmüş olan topraklarımıza hayat ver.” (Ebû Davud, İstiska, 3)
Bu duanın ardından Türkçe olarak şöyle dua edilebilir:
Ya Rab! Bize yardım eden, içimize sinen, bol faydalı, her tarafı kaplayan, her tarafa akıp giden, her tarafı sulayan umumi bir yağmur ihsan buyur. Ey Yüce Rabbimiz! Bizleri yağmurla nimetlendir. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme.
Ya Rab! Bizim için ekinlerimiz yetişsin, sağmal hayvanlarımız süt versin, göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizleri sevindir, nimetlendir.
Ey yüce Rabbimiz! Biz senden mağfiret, bağışlanma dileriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edensin. Bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır.

Yağmur yağarken;

Allâhümme sayyiben nâfian (Ya Rab! Bunu hakkımızda faideli bir yağmur eyle” denilir.) (Buhârî, İstiska, 23) şiklinde dua edilir.
Yağmur çok yağdığında ise Hz. Peygamber şöyle dua etmiştir:

Okunuşu: Allahümme! havâleynâ velâ ‘aleynâ
Allahümme! ‘Alel-âkâmi vez-zırâbi ve butûnil-evdiyeti ve menâbiti’ş-şeceri

Anlamı: Allahım! Üzerimize değil, çevremize; Allahım, dağlara, tepelere, vadilerin içlerine ve ağaç biten yerlere.