Hatim Duası

Hatim Duası
Hatim Duası

Her hatimden sonra toplu halde dua etmek şart değildir. Hatim için şart olab belli bir dua da yoktur.  Kur’an okumanın kednisi bir ibadet olduğu gibi dua da bir ibadettir.

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyup bitirdikten sonra yapılan duaya Hatim Duası denir. Peygamber Efendimiz ( sav ) Kur’an-ı hatim edeceği zaman, ailesini, komşularını toplar ve onlarla birlikte dua ederdi. Bu sebeple hatim duası için komşuları ve aileyi toplamak dinimizce uygun görülmüştür.

Bereketli olan Hatim duasına başlamadan hemen önce Nas ve Fatiha sureleri ile Bakara suresinin başından beş ayet okumak sünnettir. Bu konuda Übeyb bin Ka’b: Peygamberimiz, Nas suresini okuduğu zaman, Fatiha suresine başlar, sonra Bakara suresinin başından: “ve ülaike hümü’l-müflihun“a kadar okur, hatim duasını yapar, daha sonra da kalkardı.” hadisine dayanarak Hatim Duasını bu surelerin arkasından yapılır.

Ya Rabbelalemin! Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi !
Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri ahsen surette kabul eyle.
Ya Rabbi ! Cemi hata ve kusurlardan salim eyle.
Ya Rabbi! hasıl olan sevabı evvela Peygamber (s.a.v.) efendimizin mübarek, aziz, latif ruh-ı tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle.
Ya Rabbi ! İlk Peygamber Hz. Adem (a.s.) dan bu güne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, lsâl eyle.
Ya Rabbi! Kur’an-ı Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin’in ruhlarına hediye eyledik, isâI eyle.
Ya Rabbi ! Din, vatan, hak ve hakikat Uğuruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden    haberdar eyle
Ya Rabbi ! Bu hatm-ı şerife (mevlid-I şerife) vesile olanların emellerini makbul, günahlarını mağfur, ticaretlerini “Len tebür” eyIe. Her ne murat Ile okutmuşlarsa muratlarına naiI eyle
Ya Rabbi ! Bu aileden ahrete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin (s.a.v) şefaatine nail eyle.
Ya Rabbi ! Uzaktan ve yakından gelip, şurada toplanan aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle.
Ya Rabbi ! Şu mübarek gecede: “Toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle.
Ya Rabbi ! Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip, onları islah eyle.
Ya Rabbi ! Islah olacak halleri yoksa onları KAHHAR ism-i şerifinle kahr u perişan eyle.
Ya Rabbi ! Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ıhsan eyle.
Ya Rabbi ! Öbür alemde estaizu billah “ferikun fil cenneti ve ferikun fis seiyr” Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle.
Ya Rabbi ! Kur-‘an-ı Kerim’in nurlu yolundan bizleri ayırma ya Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle.
Ya Rabbi ! Kıyamet gününe kadar baki kalacağını vaat ettiğin Din-i İslamı ülkemizde payidar eyle.
Ya Rabbi ! Namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle.
Ya Rabbi ! Çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah’ına, peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle.
Ya Rabbi ! Vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle.
Ya Rabbi ! Namazına-niyazına, ibadat u taatına devam edenlerden eyle.
Ya Rabbi ! Her türlü afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden. zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz u himaye eyle.
Ya Rabbi ! Hassaten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden muhafaza eyle.
Ya Rabbi ! Bütün kıymetli uzuvlarımızı mevlam ne için yaratmış isen, o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle.
Ya Rabbi ! Kabul olunmayacak dua Ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve Islama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle.

Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i  şehadet :

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü
Ya Rabbi ! Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek  ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle.
Ya Rabbel’alemin ! Biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle.
Ya Rabbi ! “AMIN” diyen şu kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle bizleri şereflendir.
Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve salamun alel murselin vel hamdu lillahi Rabbil” alemin.
El-Fatiha

Ölünün yıkanıp kefenlenmesinden sonra yahut defnedildiği gün veya gece Kur’an okunması veya hatim indirilip dua edilmesi bazı müslüman çevrelerde adet haline gelmiştir.
Bir hadisi şerifte, Tervih namazını Kur’an-ı en az bir kere hatmederek kılmak sünnet, birden fazla hatimle kılmak fazilettir.