Hayatta Başarılı Olmak için Dua

Hayatta Başarılı Olmak için Dua 

Hayatta Başarılı Olmak için Dua
Hayatta Başarılı Olmak için Dua

Başarı Duası Arapça:

رَبَّنَا آتِنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّءْلَناَمِنْ امْرِناَرَشَداً

Başarı Duası: “Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.

Başarı Duasının Anlamı: ”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır,bizi rüşde (başarıya) eriştir.”

Peygamber Efendimizin Başarı Duasının Okunuşu:
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sahabeye öğrettiği başarı duası;

"Allahümme inni es'elükes-sebate fil-emri ve es'elü azimete'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri mata lemü. Ve es'elüke min hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü. İnneke ente'allamü'l-guyub.

''Peygamber Efendimizin Başarı Duasının Anlamı:

Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.

Bir işte ya da bir sınavda başarılı olmak için şu şekilde de dua edilebilir;

”Rabbi yessir ve la tüassir Rabbi temmim bil-hayr (Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma! Rabbim! İşimi hayırla sonuçlandırabilmeyi nasip eyle.”
Hz. Ebu Bekir Peygamber Efendimiz’in bir işe başladığında şu şekilde dua ettiğini bildirmiştir:

"Allahümme hır li vehter li”Anlamı “Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle!"