Hayır Kapılarının Açılması Saadet Ulaşmak için Esma

Hayır Kapılarının Açılması Saadet Ulaşmak için Esma
Hayır Kapılarının Açılması Saadet Ulaşmak için Esma

Ya Hakim celle celalühü; Eşyayı,işleri ve her şeyin hakikatini olduğu gibi bilen.Mutlak ve hakiki Hâkim.Hüküm ve hikmet sahibi.Her şeyi hikmet üzere yaratıp,yerli yerinde yapan,bütün emirleri,bütün işleri hikmetlerle dolu olan Allah.

Her namazdan sonra veya her gün (78) defa  bu ismi şerife ” Ya Hâkim celle celalühü” diye okumaya devam eden kimselere hayır kapıları açılır.Dünya ve ahiret saadetine ulaşır.Rızkı genişler.Bu esmaya devam eden kimsenin işleri yolunda gider.İçinde bulunduğu sıkıntı ve musibetten kurtulur.Dünya ve ahiret deceleri yükselir.

Niyet: Ya Hakim! Her şeyin hakikatini bilen,mutlak ve hakiki hakim olan Allah’ım.Bu esman hürmetien senden dilerim..Benim ve ümmeti muhammet için dünyamız ve ahiretimiz için hayır kapılarını aç.Bize dünay ve ahiret saadeti nasip et.İşlerimizi en güzel şekilde yoluna koy.Bizler her türlü sıkıntı,bela ve müsibetlerden selamete çıkar ve koru.Amin