Her Gün 100 Defa Okuyana Rızık Kapıları Açlılır

Her Gün 100 Defa Okuyana Rızık Kapıları Açlılır
Her Gün 100 Defa Okuyana Rızık Kapıları Açlılır

Allah resulü (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:

Bir kimse her gün (100) defa “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” der  ve bunu vird  edinirse,bütün rızıkkapıları kendisine açılır.

Cennet kapıları  açılarak bu kimsenin gelişini bekler.kabir azabından korunur. istemediği halde dünya kendisine hizmet için bu kimsenin ayağına gelir.

Cenab-ı Hakk bu mübarek cümlenin her kelimesinden bir melek halk eder de zikreden kimse için devamlı olarak istiğfarda bulunur.