Her Gün 70 defa Okuyanın Her türlü ihtiyacı Giderilir

Her Gün 70 defa Okuyanın Her türlü ihtiyacı Giderilir
Her Gün 70 defa Okuyanın Her türlü ihtiyacı Giderilir

Aşağıdaki esmaları her gün 70 defa okumayı adet haline  getiren kimse;

Borçlu ise borcundan kısa zamanda kurtulur.

Fakirlik, rızık sıkıntısı çekiyor ise kısa zamanda  refah, nimet, rızık ve servete kavuşur.

Her yerde sözü geçer.

Herkesden sevgi ve muhabbet görür.

Her türlü maddi ve manevi ihtiyacı giderilir.

Bu esma ve  duaları yazıp üzerinde taşıyan kimse çok hayra nail olur.

Okunacak esmalar ve dualar:

“Allahümme ganiyyü ya hamid ya mübdiü ya muid ya fe’alü lima türid ya rahimü ya vedud ekfini bi helalike an haramik.Ve bi taatike an ma’siyyetik ve bi fadlike ammen sivak..”

Manası:
“Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.”