Her Gün Bu Esmaya Devam Edenin “Hayatı Varlık, Bolluk, Sıhhat ve Saadetle Geçer”

Her Gün Bu Esmaya Devam Edenin “Hayatı Varlık, Bolluk, Sıhhat ve Saadetle Geçer”
Her Gün Bu Esmaya Devam Edenin “Hayatı Varlık, Bolluk, Sıhhat ve Saadetle Geçer”

Her şeye hayat veren diriliği sonsuz olan,can veren Allah.

Yâ Hayy İsmi şerifini her gün her namazdan sonra 324 defa  ” Ya Hayy celle celalühü” olarak zikretmeye devam edilir ise;

Kalbinde hayati maneviye başlar.

Bir çok şeyleri evvela rüyada görüp haber alır.

Hastalara nefesi iksir gibi tesir eder.

Hatırına gelen şeyler  hemen oluverir.

Etarafında nurlar belirlemeye başlar.

Ömrü uzun olur.

Hayatı varlık ve bolluk,sıhhat ve saadet içinde geçer.

Güzel bir hayat geçirir,afiyet üzere olur.

Herkesi tesir altına alma gücüne sahip olur.

Bu zikre devam  edenler hastalıklarına şifa bulurlar.