Her Gün “Ya Vekil” Zikri ile Bol Hayır, Bol Kazanç ve Bol Başarı

Her Gün “Ya Vekil” Zikri ile Bol Hayır, Bol Kazanç ve Bol Başarı
Her Gün “Ya Vekil” Zikri ile Bol Hayır, Bol Kazanç ve Bol Başarı

Bu ismi vird edinip her gün 66 defa “YA VEKİL  C.C” Okumaya devam eden kimse bol hayır,bol rızk ve bol kazanç verir Yüce Mevlam.

Ümit etmediği yerlerden hayır ve başarı kapıları açılır.