Her Hacet için Okunan Zikir

Her Hacet için Okunan Zikir
Her Hacet için Okunan Zikir

Her gün güneş doğmadan önce aşağıdaki zikri 100 defa okuyan,Allahü Teala’nın izniyle muradına nail olur.

“Euzü bi’llahimine’ş-şeytani’r-racim,Bismillahirrahmanirrahim.Ya Allah,Ya Rahman,Ya Rahim,Ya hayy,Ya Kayyum,Ya Hannan,Ya Mennan,Ya Bedi’as-semavati ve’l-ard,Ya Malik’ül-mülk,Ya ze’l-Celal-i ve’l-ikram.”