Her namazdan Sonra 20 Fatiha Süresi ile Kazanacaklarımız

Her namazdan Sonra 20 Fatiha Süresi ile Kazanacaklarımız
Her namazdan Sonra 20 Fatiha Süresi ile Kazanacaklarımız

Bir  kimse farz namazlarından kıldıktan sonra hemen arkasından Fatiha süresini (20) defa  okur,bunu ders haline getirirse Allah Teâlâ o kimsenin rızkını bol verir.Okuyan kimsenin gönlü huzur dolar.Her  türlü hayır kapısı kendisine açılır.Sözleri her yerde geçerli olur.Yaptığı her dua kabul olur.

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Hamd o âlemlerin Rabbi,
O Rahmân ve Rahim,
O, din gününün maliki Allah’ın.
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
Hidayet eyle bizi doğru yola,
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Fatiha Suresi Arapça Yazılışı

Fatiha Suresi Arapça Yazılışı
Fatiha Suresi Arapça Yazılışı