Her Türlü Afetlerden Korunmak için Okunacak dua

Her Türlü Afetlerden Korunmak için Okunacak dua

Her Türlü Afetlerden Korunmak için Okunacak dua
Her Türlü Afetlerden Korunmak için Okunacak dua

Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh"

"Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul:

"Allah-u Teala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.