Her Türlü Kısmetin Açılması için 40 Gün Okunacak Dua

Her Türlü Kısmetin Açılması için 40 Gün Okunacak Dua
Her Türlü Kısmetin Açılması için 40 Gün Okunacak Dua

Her türlü kısmetin açılması için 40 gün aşağıdaki şekilde duaya devam edilir.

Rızık-geçim sıkıntısı,işsizlik,evlilik  gibi her türlü kısmetin açılması için.

Her gün 41 defa Fatiha  süresi okunur. Ardından aşağıdaki dua okunur.
13 defa  aşağıdaki dua  okunur.

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Anlamı : “Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. ”

Ardından (13) defa Yâ müfettih fettih yâ müsebbib sebbib yâ müyessir yessir yâ müsehhil sehhil yâ mütemmim temmim.”