Her Türlü Musibet ve Beladan Kurtaran Veysel Karani Hazretleri’ne Ait Münacat

Her Türlü Musibet ve Beladan Kurtaran Veysel Karani Hazretleri’ne Ait Münacat

Her Türlü Musibet ve Beladan Kurtaran Veysel Karani Hazretleri’ne Ait Münacat
Her Türlü Musibet ve Beladan Kurtaran Veysel Karani Hazretleri’ne Ait Münacat

VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ’NE AİT MÜNACAT

Bismillahirrahmanirrahiym*Mevlaye entel Mevla ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel Mevla* Mevlayemevlaye* Entel aziyzü ve enez zelilü ve hel yerhamüz zelile illel aziyz* Mevlaye mevlaye* Entel haliku ve enel mahlukuve hel yerhamül mahluka illel haliku* Mevlaye mevlaye* Entel mu’tıy ve enessaliü ve hel yerhamüs saile illel mu’tıy* Mevlaye mevlaye* Entel müğıysü ve enel müsteğıysü ve hel yerhamül müsteğıyse illel müğıys* Mevlaye mevlaye* Entel bakıy ve enelfani ve hel yerhamül faniye illel bakıy* Mevlaye mevlaye* Ented daimü ve enezzailü ve hel yerhamüz zaile illed daim* Mevlaye mevlaye* Entel kebiyru ve enes sağıyru ve hel yerhamüs sağıyra illel kebir* Mevlaye mevlaye* Entel hayyüve enel meyyitü ve hel yerhamül meyyite illel hayyü* Mevlaye mevlaye* Entel kaviyyü ve eneddaıyfü ve hel yerhamüd daıyfe illel kaviyyü* Mevlaye mevlaye* Entel malikü veenel memlukü ve hel yerhamül memluke illel malik* Mevlaye mevlaye*Entel ğaniyyü ve enel fakiyru ve hel yerhamül fakıyraillel ğaniyyü*

Fazileti: Veysel Karani Hazretleri’ne ait olan bu münacatı okuyan kimseler, fakirlikten ve her türlübeladan Allah’ın izni ile muhafaza olunurlar. Çokça okunması tavsiye olunmaktadır.