Her Türlü Sıkıntıdan Kurtulmak ve Dünya Ahiret Dilekleri için Dua

Her Türlü Sıkıntıdan Kurtulmak ve Dünya Ahiret Dilekleri için Dua
Her Türlü Sıkıntıdan Kurtulmak ve Dünya Ahiret Dilekleri için Dua

Bir kimse bir çok sıkıntılara maruz kalırsa, bir türlü sıkıntılardan feraha çıkamıyorsa aşağıdaki İsmi şerifi her sabah ve ikindi namazından sonra (301) defa okursa, Allahü Teâlâ’nın izniyle bütün sıkıntıları ve kederleri sevinç ve sürûra tebdil eder (dönüşür), ayrıca iki cihandakii hayırlı isteklerina nail olur.

Bu İsmi şerif Allahü Teâlâ’nın  “Yâ Mu’id ” İsmi şerifidir.

Erbabini idrisiyye duasında geçtiği gibi veya  “Yâ Mu’id celle celalühü”  şeklinde okunabilir.

Okunacak ismi şerif:

يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته

“Ya muîdü mâ efnâhu izâ berezel halâiku li da’vetihi min mehâfetih.”“Ey bütün canlılar kendisinden korkarak davetine icabet için Mahşere çıkarılacakları zaman,evvelce yok ettiklerini iâde  buyuracak(tekrar diriltecek) olan Zat! Ya Mu’id!.”

KAYNAK: AHMET MAHMUT ÜNLÜ (ERBAİNİ İDRİSİYYE)