Herhangi Bir isteği Arzusu Olan Hergün 698 Defa ''Ya Latif'' Esmasını Okusun

Herhangi Bir isteği Arzusu Olan Hergün 698 Defa ''Ya Latif'' Esmasını Okusun

Herhangi Bir isteği Arzusu Olan Hergün 698 Defa ”Ya Latif” Esmasını Okusun
Herhangi Bir isteği Arzusu Olan Hergün 698 Defa ”Ya Latif” Esmasını Okusun

Yâ Lâtif: Lutuf ve keremi bol olan, lutfeden, inayet ve ihsanı sonsuz olan Allah.Bilinen ve bilinmeyen yerlerden kuluna nimetler , hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden.

Bir kimse her gün ” Yâ Lâtif “İsm-i Şerifini ” Besmele ile birleştirek..” Bismilla’il-Lâtif” şeklinde (698) defa zikreder ise, her ne isteği var ise, her ne arzusu var ise yerine gelir.