Hızır Aleyhisselamın Öğretmiş Olduğu Dualar

Hızır Aleyhisselamın Öğretmiş Olduğu Dualar 

Hızır Aleyhisselamın Öğretmiş Olduğu Dualar
Hızır Aleyhisselamın Öğretmiş Olduğu Dualar

Hızır duası; Hızır a.s için veli diyenlerde vardır peygamber diyenlerde. Öldüğünü ya da mahşere kadar yaşayacağını söyleyenlerde. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir. Lakin Kehf Suresinde Musa as.'ın yol arkadaşlığı ettiği, Allahu Tealanın ilmi yüksek salih kul diye övdüğü zat Hızır as.'dır. Allah Rasulünün (s.a.v.) "Allah Musa as.'a merhamet etsin yol arkadaşlığına biraz daha sabredebilseydi ledun ilminden bir şeyler daha öğrenmiş olacaktık. " buyurduğu yol arkadaşı Hızır as. 'dır. 

İlminin sınırını bilemediğimiz lakin Allahu Tealanın salih ve bilgili kişi diye övdüğü Hızır as. halk arasında da sıkıntılı anda imdada yetişen kişi olarak bilinir. Bazı rivayetlere göre Hızır as. her insanın karşısına ömründe üç defa çıkar. Ne şekilde çıkacağını, karşılaşmada neler yaşanacağını Allahu Teala bilir. Hızır as. kendini kula hissettirmeden onu küçük bir sınava tabi tutar. Sınavı geçen kişiye yardım eder.

Bazı sahabelere de gözükmüş olan Hızır as. onlara bazı dualar öğretmiş ve bu dualara devam etmelerini söylemiştir.

Hızır as. duası ;

"Bismillah maşa'allah la guvvete illa billah kulli nimetin min'allah maşa'allah el-hayru kullihi bi yedihillahi maşa'allah la yusrifusue illallah."Allaha

"Allahın ismi ile başlarım. Allah neyi dilerse o olur. Kuvvet ve kudret sadece Allaha mahsustur. Allah neyi dilerse o olur. Her nimet Allahtandır. Allah neyi dilerse o olur. Hayrın tamamı Allahın kudretindendir. Allah neyi dilerse o olur. Fenalıkları, kötülükleri insandan def eden ancak Allahtır."

Hızır as.'ın şifa duası ;

"Aksemtu aleyki eyyetu hel illetu bi-izzetillah ve bi azameti azametillah ve bi celali celalillah ve bi gudreti gudretillah ve bi sultani sultanillah ve bi la ilahe illallah ve bi ma cera bi hi'l-kalemi min ındillah ve bi la havle ve la guvvete illa billahi ilen sarafti.
" Ey hastalık, sana Allahu Tealanın izzetiyle, azametiyle, yüceliğiyle, kudretiyle, gücüyle, la ilahe illallah tevhidi ile, Allahu Tealanın katından, kalemin yazdıkları ve Allahu Tealanın güç ve kuvvetiyle yemin ediyorum. Bu kimseyi terk edip uzaklaş."

Hızır as.'ın Hz. Ali'ye ra. öğrettiği dua ;

"Subhane'l-vahid' ellezi leyse ğayruhu ilahun
Subhane'l-gadim'ellezi la badie le-hu
Subhane'd-daimi'llezi la nefade le-hu
Subhanellezi kulle yevmin hu ve fi şe'n
Subhanellezi yuhyi ve yumit
Subhanellezi halake ma nera ve ma la nera
Subhanellezi a'lime kulle şey'in bi ğayri talimin."

"Kendinden başka ilah olmayan Rabbimi tesbih ederim
Kadim ve evveli olmayan Rabbimi tesbih ederim
Bitmesi tükenmesi olmayan Rabbimi tesbih ederim
Her gün bir işte olan Rabbimi tesbih ederim
Dirilten, öldüren Rabbimi tesbih ederim
Gördüğümüzü ve görmediğimizi yaratan Rabbimi tesbih ederim
Kimse öğretmeden her şeyi hakkıyla bilen Rabbimi tesbih ederim."

Hızır as.'ın duası ;

" Allahumme la tuşmit eğdali bidai vec'alil kur'ane'l-azime şifai ve devai fe enel alilu ve ente'l-mudavi."

" Allahım bana verdiğin bela ile düşmanlarımı sevindirme. Kur'an'ı Azimu'ş-şan'ı bana deva ve şifa eyle. Ben dertliyim beni tedavi edecek olan Sensin."