Hz. Ebu Derda'nın Belalardan Korunma Duası

Hz. Ebu Derda'nın Belalardan Korunma Duası

Hz. Ebu Derda’nın Belalardan Korunma Duası
Hz. Ebu Derda’nın Belalardan Korunma Duası

"Allâhümme ente Rabbî! Lâ ilâhe illâ ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabb'ül-arşi'l-kerîm. (AZİM )Mâşâa'I-lâhu kâne ve mâ lem yekün;

ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi'l-lâhi'l-aliyyi'l-azîm. A'lemü enne'l-lâhe alâ külli şey'in kadîr; ve enne'lâhe kad ehâta bikülli şey'in ilmâ! Allâhümme innî eûzu bike min şerr-i nefsî ve min şerr-i külli dâbbetin. Ente âhirin binâsıyetihâ. İnne Rabbî alâ sırâtın-müstakîm!

Anlamı: Ey Allah'ım!Sen benim Rabb'imsin! Senden başka ilah yoktur. Ben sadece sana dayanıp güvendim. Sen yüce arşın sahibisin! Allah neyi dilerse o olur; dilemedikleri ise olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah'ın kuvvet ve kudretiyledir. Ben biliyorum ki Allah'ın herşeye gücü yeter ve O'nun ilmi herşeyi kapsamaktadır. Ey Allah'ım! Ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabb'im dosdoğru bir yol üzerindedir"
3-7-21-41-100 Defa Okuyabilirsiniz.