Hz Eyyub Peygamberin Duası

Hz Eyyub Peygamberin Duası

Hz Eyyub Peygamberin Duası
Hz Eyyub Peygamberin Duası

Rabbimizin Kur’an da bize öğrettiği dualardan biri de sabır kahramanı Hz. Eyyüb Peygamberin duasıdır. Hz Eyyüb (as) ile rabbimiz bizlere musibet , sıkıntı ve hastalıklarda nasıl dua etmemiz gerektiği ile bir duadır.

Hz Eyyüb (as) bol çocuk ve zengin bağ ve bahçeleri olan bir peygamberdi. Cenab-ı Allah O’nu verdiği nimetleri geri alarak imtihan etti. İlkin sırayla evlatlarını ve ardından da mal ve bahçelerini kaybetti. Fakat o tüm bunlara büyük bir sabırla karşılık verdi. Ardından büyük bir hastalık.

Hazret-i Eyyûb'un hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi. Akrabaları, komşuları ve başkaları yanına uğramaz oldu. Yalnız hanımı Rahîme Hatûn onu terk etmedi. Ona hizmetine devam edip, ihtiyaç için neyi varsa sarf etti. Hazret-i Eyyûb bu halinde de şikâyet ve feryâdda bulunmayıp, hamd etti ve sabır gösterdi.
Hazret-i Eyyûb'un hastalığı gittikçe şiddetlendi. Onun bu hâli beden, kalp ve lisanıyla yaptığı kulluk ve peygamberlik vazifelerini iyice zorlaştırdı. O zaman Hz Eyyüb (as) Allahü teâlâya duâ ve niyazda bulundu:

“Rabbi enni messenniyeddurru ve ente erhamurrahimin.”

" Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. " dedi. Allahü teâlâ onun duâ ve niyâzını kabûl etti.

Bediuzzaman said Nursi Lem’alar adlı eserinde Hz. Eyyub (as) ‘ın bu duasında şu sonuçları çıkarıyor.

Hz Eyyub (as)’ın zahiri hastalıklarına bedel bizlerin batıni, ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Bizim bu rahatsızlıklarımız Hz Eyyub’dan çok daha ağır ve dehşetlidir.

İşlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.

Hz Eyyub’un (as) yaraları dünyevi hayatını etkiliyordu, bizim manevi yaralarımız ise ebedi hayatımızı tehdit ediyor.

Bu nedenle bizlerin bu duayı Hz Eyyub’un (as) dan daha fazla okumaya ihtiyacımız var. O zaman geek maddi ve gerekse manevi hastalıklar olan günahlara karşı sürekli bu duayı okumalıyız.

Günün her vaktinde bu dua okunabileceği gibi , her gece akşam namazı ile yatsı namazı arasında 33 defa okunması tavsiye edilmiştir.