Hz Hızır'ın Tavsiye Ettiği Günlük Okunması Gereken Dualar

Hz Hızır'ın Tavsiye Ettiği Günlük Okunması Gereken Dualar

Hz Hızır’ın Tavsiye Ettiği Günlük Okunması Gereken Dualar
Hz Hızır’ın Tavsiye Ettiği Günlük Okunması Gereken Dualar

Evliyaullahın mana aleminde birbirleriyle ve peygamberler ile görüşmeleri tasavvufi eserlerde yer almıştır.bu görüşmelerde tavsiyeler, ikazlar, müjdelemeler olur.bunlar ehli için mana aleminden dünyaya gönderilmiş hediyeler mesabesindedir.

Bu minvalde İbrahim Temimi-kuddise sirruh-hazretlerinin Hızır-aleyhisselam-ile görüşmesi güzel bir misaldir.kendisi anlatıyor:

“Kabe’nin karşısında oturmuş,zikru tesbihatımla meşgul bulunuyordum.beyaz elbiseli,güzel kokularla kokulanmış,nur yüzlü bir zat yanıma gelerek selam verdi,sağ yanıma oturdu.selamını aldım ve kiminle müşerref olduğumu sordum.cevaben:

“-Ya İbrahim …sen beni tanımazsın,fakat ben seni tanırım.ALLAH Teala Haretlerinden seninle buluşmayı niyaz ettim,ancak bugün nasip oldu.geldim ve seni ziyaret ettim.ALLAH’a hamd olsun ki,bu mülakatımız ,Betullah’ta nasip ve müyesser oldu.

Sana önce kendimi tanıtayım.ben Hızır’ım; nezdimde bulunan hediyeyi sana sunmayı münasip gördüm. Ziyaretimin sebebi de, bu hediyeyi size takdim edebilmektir.”

Tabiatıyla çok memnun oldum ve büyük bir sevinçle sordum:

“-acaba takdim edeceğiniz hediye nedir?”

Hızır -aleyhisselam-:

“-ya İbrahim…bu hediyenin kadr u kıymeti ALLAH indinde pek yücedir,ona göre iyi muhafaza eyle…”diyerek saymaya başladı:

“Güneş doğup, ziyası yer yüzüne dağılmadan ve akşamları da güneş batmadan önce ;

7 defa Fatiha-i şerife,
7 defa İhlası şerif,
7 defa Felak,
7 defa Nas,
7 defa Kafirun,
7 defa Ayetü’l-Kürsi,
7 defa “sübhanallahi ve’l-hamdülillahi ve la İlahe illallahu vallahu ekber” ,
7 defa salevat-ı şerife,
7 defa istiğfar okuduktan sonra ,
7 defa ise:

“ALLAHümme’f’al bi ve bihim acilen ve ‘acilen fi’ddini ve’d-dünya ve’l-ahireti ma ente lehu ehlühu ve la tef’al bina ya Mevlana ma nehnü lehü ehlühu; inneke afüvvün,halimün,cevvadün, kerimün,raufün,rahim.” duasını oku.

Sana lazım olan;bu sure-i celileleri ve bu duayı her gün sabah ve akşam tarif edildiği gibi hiç terk etmeden okumaktır”

Dedim ki:

“-Ya Hızır bu hediyeyi size kim verdi?Bunların sevabındanda haber verir misiniz?”

Hızır-aleyhisselam-cevap verdi:

“-Ya İbrahim Temimi… bu hediyeyi bana Server-i Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi vesellem- tevdi buyurdular.eğer alem-i manada Rasulullah-sallallahu aleyhi ve sellem-‘e mülaki olursan ,bunun ecir ve faziletini Hayru’l-Mürselin’den sor,sana bunu haber verir.çünkü bu müsebbihat-ı aşereye (on tesbihata) devam edenler muhakkak Rasulullah ile alem-i manada (rüyada) buluşurlar…”

O günden itibaren sabah ve akşam hiç terk etmeksizin müsebbihat-ı aşereye devam ettim.aradan bir müddet geçtikten sonra bir gece rüyamda melaikeler beni aldılar,cennete götürdüler ve yüce cennetleri gösterdiler.

Firdevs-i A’la’da çok güzel bir köşk gördüm ve sordum:

“-acaba bu saraylar hangi peygambere aittir?”
“-bu saraylar , müsebbihat-ı aşereye devam edenlere aittir,nebilerin ve peygamberlerin sarayları değildir.”dediler.

O sırada Sultan-ı Enbiya Efendimiz-sallahu aleyhi ve sellem-‘i gördüm,yanında yetmiş nebi ile yetmiş saf melaike bulunuyordu.

Hızır-aleyhisselamın-‘ın : “Rasulullah’a mülaki olduğun zaman müsebbihat-ı aşerenin ecrini ve faziletini kendisinden sor.”dediğini “- Ya Rasulallah,Hızır-aleyhisselam- bana müsebbihatı aşereyi sizden aldıklarını söylediler ve neler olduğunu beyanla talim ettiler…”

Fahri Alem Efendimiz -sallallahu alyhi ve sellem – saadetle buyurdular:

“Hızır’ın haberi doğrudur,her ne söylese haktır.zira Hızır, dünya alimlerinin alimidir.Evliya zümresinin reisidir.Ben’i nübüvvet ile gönderen ALLAH’a yemin ederim ki,müsebbihat-ı aşereyi okumaya devam edenlerin bütün büyük ve küçük günahları af ve mağfiret olunur.günahları yazmakla görevli melekler’e müsebbihat-ı aşereye devam eden kişilerin ömürlerinin sonuna kadar işledikleri günahlardan hiçbirisinin kaydedilmemesi ALLAH Teala tarafından irade buyurulur.bu tesbihata devam eden kişiler ALLAH Teala’nın saidler zümresinde halk buyurduğu kutlu ve mutlu kişilerdir.”

Cenab-ı Hak hepimizi bu mutlu ve kutlu kişilerden eylesin inşaAllah.

Devam edenler için geceli gündüzlü dua etmek üzere Cenab-ı Hakk’ın 70 bin melek görevlendirdiğini unutmayalım.