imam-ı Azamın Tesbih Duası ve Anlamı

imam-ı Azamın Tesbih Duası ve Anlamı

imam-ı Azamın Tesbih Duası ve Anlamı
imam-ı Azamın Tesbih Duası ve Anlamı

Sübhanel ebediyyil ebed.
Sübhanel Vahidil Ahad.
Sübhanel ferdis samed.

Sübhane rafiıssemai bigayri amed.
Sübhane men besatal arda ala main cemed.
Sübhane men halakal halka ve ahsahüm aded.
Sübhane men kasemel erzaka ve lem yense ahad.
Sübhanellezi lemyettehız sahibeten ve la veled.
Sübhanellezi lem yelid ve lem yuled.
Ve lem yekun lehu küfüven Ahad.
Sübhane men yerani.
ve yesmeu kelami.
ve yarifu mekani ve yerzükuni.
ve la yensani.
Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun.
Ve selamün alel mürselin.
Velhamdülillahi Rabbil alemin
.

Anlami:
Ebed ve ebedî olan Allah‘ı tesbih ederim.
Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim.
Tek ve herşey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim.
Semayı direksiz yükselten Allah’ı tesbih ederim.
Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ı tesbih ederim.
Mahlukatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim.
Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim.
Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim.
Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah’ı tesbih ederim.
Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.
Erişilemez (Aziz) olan Rabb, vasıflandırıldığı şeylerden yücedir..
Ve selam bütün Resullerin (Aleyhumusselam) üzerine olsun..
Ve Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun..