Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler

Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler

Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Sözün eğri olsa da, anlamı doğru bulunsa, sözdeki o eğrilik, Tanrı'ya makbuldür.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Testi taştan korkar ama o taş çeşme oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Avlanmak istedik mi uçup gittiğimiz yer Kazdağı'dır. Akbaba gibi leş avlamayız biz.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Demirciliği bilmiyorsan, demirci ocağından geçerken sakalın da yanar, saçın da.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Şarap kadehtedir ama kadehten meydana gelmemiştir ki. Ağzını, şarabı verene aç.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Zahidin kıblesi, lütuf, kerem sahibi Allah'tır. Tamahkârın kıblesi ise altın torbasıdır.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez. Hayırlarda bulunmak, malı yitmekten korur.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Eşeğin ardını öpmekte bir tat, tuz yoktur. Faydasız yere, sakalını, bıyığını kokutur.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· İsa'nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Denizden bile yerine su koymadan devamlı su alsan, bu işin denizleri çöle çevirir.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· İçen akıllıysa, aklının parlaklığı daha da artar, fakat kötü huyluysa daha beter olur.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Din evinde haset faresi bir delik açar ama kedinin bir miyavlaması ile ürker kaçar.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· İman, namazdan daha iyidir. Çünkü namaz beş vakitte, iman ise her zaman farzdır.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Susmakla canın özü, yüzlerce gelişmeye ulaşır. Ama söz, dile geldi mi, öz harcanır.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Saman çöpü gibi her yelden titrersin. Dağ bile olsan, bir saman çöpüne değmezsin.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Ateşin kıvılcımlarıyla al al bir yüzü vardır. Ama yaptığı kötü işe bak, karanlığı seyret.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Aşk, davaya benzer. Cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görene denir.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· Ay, yıldızlardan utanır ama yine de cömertliği yüzünden yıldızların arasında bulunur.
Hz Mevlana Sözleri Arşivi, Günümüzü Aydınlatan Sözler
· A kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme.