Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri

Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri

Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri

· Leş, bize göre rezildir ama domuza, köpeğe şekerdir, helvadır.

· Kara odun ateşe eş oldu mu, karalığı gider, tümden ışık kesilir.

· Resim, ressama, beni kusurlu yaptın diye söz mü söyleyebilir?

. Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.

· Hırsızlara, kötülere, alçaklara acımak, zayıfları kırıp geçirmektir.

Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri

Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri

· Leş, bize göre rezildir ama domuza, köpeğe şekerdir, helvadır.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Kara odun ateşe eş oldu mu, karalığı gider, tümden ışık kesilir.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Resim, ressama, beni kusurlu yaptın diye söz mü söyleyebilir?
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
. Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Hırsızlara, kötülere, alçaklara acımak, zayıfları kırıp geçirmektir.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Aynada bir şekil görürsün hani, senin şeklindir o, aynanın değil.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Şu deredeki su, kaç kere değişti, yıldızların akisleri hep yerinde.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Yeryüzü ile dağda aşk olsaydı, gönüllerinde bir ot bile bitmezdi.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Başın ırmağın suyuna daldı mı, suyun rengini nasıl görebilirsin?
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Firavun, yüz binlerce çocuk öldürttü, aradığıysa evinin içindeydi.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Yoldaki bir tepecik seni bunaltmış, oysa önünde yüzlerce dağ var.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Zıddı meydana çıkaran, onun zıddı olan şeydir. Bal, sirkeyle belirir.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Dostların ziyaretine eli boş gelmek, değirmene buğdaysız gitmektir.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz?
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Davut'un elinde mum oluyor, senin elindeyse mum, demire dönüyor.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· İnsana bütün korku içinden gelir fakat insanın aklı daima dışarıdadır.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Mademki, akıl babandır beden de anan, oğulsan babanın yüzüne bak.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Hıristiyanların bilgisizliğine bak ki, asılmış Tanrı'dan medet umuyorlar.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Aslanın boynunda zincir bile olsa, bütün zincir yapanlara beydir aslan.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Anlayış, edep şehirlilerdedir. Ziyafet, garip konaklamak da köylülerdedir.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Sınama, deneme yolunda bilgi, tam inançtan aşağıdır, zindansa yukarı.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Tam inanç aynası kesilen kişi, kendini görse bile, Tanrı'yı görmüş olur.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Korukla üzüm birbirine zıttır ama koruk olgunlaştı mı güzel bir dost olur.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Çalınmış kumaş, devamlı kalmaz insanda. Hırsızı da darağacına götürür.
Hz Mevlana'nın O Güzel Anlamlı Sözleri
· Bir gömlek derdine düşeceksin ama belki o gömlek kefen olacaktır sana.