Hz Muhammed ( Peygamberimiz ) in Tavsiye Ettiği Günlük Zikirler

Hz Muhammed ( Peygamberimiz ) in Tavsiye Ettiği Günlük Zikirler

Hz Muhammed ( Peygamberimiz ) in Tavsiye Ettiği Günlük Zikirler
Hz Muhammed ( Peygamberimiz ) in Tavsiye Ettiği Günlük Zikirler

Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in tavsiye ettiği günlük zikirler vardır. Asgari olarak yapılması Peygamberimiz tarafından tavsiye edilenler şunlardır;

Merhum Mahmud Esad Coşan Hoca’dan rivayetle Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in tavsiye ettiği günlük zikirler vardır. Bunları uyguladıktan sonra; diğerlerini sahih hadis ve tasavvuf kitaplarından öğrenerek uygulayabiliriz. Asgari olarak yapılması Peygamberimiz tarafından tavsiye edilenler şunlardır;

1) 100 defa “Estağfirullah” demek
2) 100 defa “La ilahe illallah” demek
3) 100 defa “Salavat” okumak
4) 100 defa “İhlas Sûresi” okumak
5) En az 1000 defa “Allah Allah” zikrini çekmek.

“Günahtan tövbe eden, hiç günahı olmayan gibidir.”(İbn-i Mâce, Zühd, 30)

“Zikrin en faziletlisi, ‘Lâ ilâhe illallah’dır.(Tirmizî, Daâvat 104.)

“İmanınızı ‘Lâ ilâhe illallah’ sözü ile tecdit ediniz ve yenileyiniz.” buyuruyor. (Müsned, 2/359; et-Terğib ve’t-Terhib, 2/415)

“Ey iman edenler! Allah’a iman edin!” (Nisa Sûresi, 136)

“Büyük günahlardan kaçındığı müddetçe, eğer bir kul ihlâslı olarak ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, semânın kapıları Arş’a varıncaya kadar mutlaka ona açılır.” (Tirmizî, Dâavat, 76.)

“Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler! Sizde O’na salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin! (Ahzab Sûresi, 33/56)

“Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır; ümmetimin selâmlarını bana ulaştırırlar.” (Müstedrek, 2:456, no: 3576.)

“Namaz içinde veya hâricinde yüz kere İhlâs okuyan kişiye cehennemden beraat verilir.” (Taberânî; Begavi, İthâf: 3/294.)

“Her kim sabah namazını kıldıktan sonra, on kere İhlâs-ı Şerîf okursa, o gün ona (İhlâs’ın sevâbına) hiçbir günâh ulaşamaz.” buyurdu. (Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/40)

Babam, sabah namazını kılınca, kıbleye doğru oturur, güneş doğuncaya kadar hiç konuşmazdı. Bazı kere ben, ona bir ihtiyaçtan dolayı bir şey söylerdim. O yine benimle konuşmazdı. Bir kere ben, ona bu hâlinin sebebini sorunca, o Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ın :

“Her kim sabah namazını kıldıktan sonra, kimseyle konuşmadan yüz kere ‘Kul hüvallâhü ehad’ (sûresini) okursa, her İhlâs (sûresini) okuyuşunda bir senelik günâhı affolunur.” buyurduğunu işittim de, onun için böyle yapıyorum cevabını verdi. (Taberâni, Heysemî, M.Z, 10/112)

“Üç şey vardır ki; her kim (kıyâmet gününde) îmanla beraber onları getirirse, cennetin kapılarından dilediğinden girer ve hûrilerden istediği ile evlendirilir. (Bunlar da) kâtilini (bir yakınını öldüreni) affeden, (Allâhu Teâlâ’dan başka kimsenin bilmediği) gizli borcu ödeyen ve her farz namazın arkasından on kere İhlâs-ı Şerîf okuyandır. (Ali el Müttaki, Kenzü’l Ummâl: 15/810, no: 43220)

“Her kim, farz namazının arkasından on kere İhlâs (sûresini) okursa, muhakkak ki, Allâh(u Teâlâ) o kişiye rızâsını ve mağfiretini vâcip kılar. (İbni Neccâr, Râmuz: 438, no: 5468)

“Bin kere (1.000) İhlâs okuyan kişi, Cennetteki mekânını görmedikçe, veya makâmı kendisine gösterilmedikçe ölmez.” (İbni Asâkir, İthâf: 3/294)

Ulu Allah (Celle Celalühü) şöyle buyurmaktadır;

“Ey iman edenler, Allah’ı çokça anın ve gündeminizden hiç çıkarmayın ve sabah akşam onun şanını yüceltin. O Allah ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte. İşlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler. Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir.” (Ahzab, 33/41-43)

“…Allah’ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilesiniz.” (Cuma, 62/10)

Bir adam Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’e hitâben:

“Yâ Resûlallah! İslâmiyet’in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle.” dedi. O da:

“Dilin hep Allah’ı zikretsin!” buyurdu. (Tirmizî, Daavât 4.)

“Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?” diye sordu. Onlar da:

“Evet, söyle.” dediler. Resûl–i Ekrem de:

“Allah Teâlâ’yı zikretmektir.” buyurdu. (Tirmizî, Daavât 6.)

“Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.” (Buhârî, Daavât 66.)