Namazdan Sonra Okunacak Dualar ve Faziletlerinin 4 Madde İle Açıklaması

Namazdan Sonra Okunacak Dualar ve Faziletlerinin 4 Madde İle Açıklaması

Namazdan Sonra Okunacak Dualar ve Faziletlerinin 4 Madde İle Açıklaması
Namazdan Sonra Okunacak Dualar ve Faziletlerinin 4 Madde İle Açıklaması

Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: “Ayaktayken namazda Kur’an okuyan bir kimse için her harfe karşılık yüz sevap yazılır. Oturarak namazda Kur’an okuyan için, her harfe karşılık elli, namazın dışında abdestli olarak okuyan içinde yirmi beş, ve abdestsiz olarak okuyan için ise on sevap vardır

1) Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra Lâ Yestevî Okunmalı

Sabah ve akşam namazlarından sonra Lâ yestevî (Haşr Suresi) aşr-ı şerifin okunmasının faziletinden bazı hadisler de şöyle bahsedilmektedir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem “Kim ki sabahleyin üç kere ‘eûzü billahi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytani’r-racîm‘ der ve Haşr sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O gün vâdesi yetip ölürse şehit olarak vefat eder. Kim bu ayetleri akşamleyin okursa, aynı mükâfat ve dereceye ulaşır.” (Tirmizî, Fedâil, 22) Yine başka bir kaynakta konu ile iligili şu hadis geçmektedir; İrbad bin Sâriye (r.a.): Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağa girmeden önce Sebbeha, Yüsebbihu ile başlayan sûreleri okur ve ‘Bu sûreler içinde bin âyetten daha hayırlı bir âyet vardır.’ buyururlardı. Hadiste bu âyetin “Lev enzelnâ” ile başlayan Haşr sûresinin sonunda yer alan âyet olduğu izah edilmektedir.

2) Öğle Namazından Sonra Lekad Sadakallâhu (…)Okunmalı

Öğle namazlarında sonra “Lekad sadakallahü…” ile başlayan aşır ise Fetih sûresinin son üç âyeti okunur. Fetih suresini okumanın faziletini bildiren hadisler mevcuttur. Hz. Ömer’in (r.a.) rivâyet ettiği bir hadiste meâlen Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır: “Bana bu gece öyle bir sûre nâzil oldu ki, o sûre bana, üzerine güneşin doğduğu bütün varlıklardan daha hayırlıdır” buyurdu ve bundan sonra ‘İnnâ fetahnâ leke fethan mübina .. yı okudu.”

3) İkindi Namazından Sonra Amme Suresi Okunmalı

İkindi namazından sonra Amme suresinin yarısı ya da tamamını okumalıdır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “İkindi namazından sonra Nebe suresini (vird olarak) okursa, Allahu Teala o kimsenin rızkını artırır (kazancına bereket ihsan eder), ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz.” (Ebûl-Leys Semerkandî, Tefsirul-Kur’ân, 6/362) Farklı bir kaynakta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: “Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir.”

4) Yatsıdan Sonra Âmenerrasûlü Okunmalı

Âmenerrasûlü; Bakara suresinin son iki ayetidir. Bu ayeti okumanın faziletlerinden de hadislerde şöyle bahsedilmektedir: “Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi.” (Müslim, Îman, 279) “Bakara sûresinin sonunda iki ayet vardır. Kim bunları okursa (dünya ve âhiret maksatları için veya o gecede okuyacağı Kur’ân için) ona yeterlidir.” (Buharî, Fedâilu’l-Kur’ân 10) Unutmayalım ki okunan her Kur’an harfine on sevap vardır. Namazlardan sonra her sure okunulabilir. Fakat bazı sure ve ayetler lafız, mânâ, mâhiyet ve şümûlü ile diğerlerinden farklıdır. Bu yazımızla beş vaktin ardından okunan surelerin faziletlerini sizlerle paylaşmış olduk. İnşaAllah bu sayede tüm okuyanlar bu faziletten nasiplenmiş olur.