Hz Yusuf’un Yaptığı Dua

Hz Yusuf’un Yaptığı Dua
Hz Yusuf’un Yaptığı Dua

Kuyuya Atılan ve Kendisine Tuzak Kurulan Hz Yusuf’un Yaptığı Dua. Bu duayı sizde zor durumlarda kaldığınızda yapabilir, Allah’ın izniyle bu zor durumlardan kurtulabilirsiniz.

Mısır sarayının kraliçesi, Yûsuf(a.s.)’ı kendine davet eder; ona tuzak kurar. Bu tuzak karşısında o, Rabbine sığınır ve şu duayı yapar: “Rabbissicnu ehabbu ileyye m i m mâ yed’ûnenî ileyh. Ve illâ tasrif ‘annî keydehun-ne asbu ileyhinne ve ekun mine’l-câhilîn.” Ey Rabbim! Benim için zindan, bunların teklif ettiklerinden daha iyidir.

Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, câhillerden olurum. (Yûsuf: 33) Yusuf (a.s.) aynı olayla ilgili olarak daha sonra şöyle duâ etmiştir: “Ve mâ uberriu nefsî. İnne’n-nefse leem-mâratun bi’s-sûi illâ mâ rahime rabbî. İnne rabbî gafûru’r-rahîm.” Ben nefsimi temize çıkaramam. Nefis kötülüğü emreder. Ancak Rabbim mağfiret ederse müstesna, Şüphesiz ki, benim Rabbim çok acıyan ve çok bağışlayandır. (Yûsuf: 53)