Hz.Muhammedin(s.a.v)'in istediğini isteme Duası

Hz.Muhammedin(s.a.v)'in istediğini isteme Duası

Hz.Muhammedin(s.a.v)’in istediğini isteme Duası
Hz.Muhammedin(s.a.v)’in istediğini isteme Duası

Anlamı: “Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz.

Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.” (Tirmizi, De’avat, 94)

Okunuşu: “Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü- ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min şerri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.). Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belağu ve la havle ve la kuvvete illa billâh.”

Kaynak: Nihat HATİPOĞLU