inşirâh Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Sesli Dinle

inşirâh Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Sesli Dinle
inşirâh Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Sesli Dinle

"İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir.

Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.

inşirâh Suresi
inşirâh Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) - 1: E lem neşrah leke sadrak(sadreke).

Göğsünü senin için şerhetmedik mi (yarıp genişletmedik mi)?

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) - 2: Ve vedagnâ anke vizrak(vizreke).

Ve senden yükünü kaldırdık (kaldırmadık mı?).

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) - 3: Ellezî enkada zahrak(zahreke).

Ki o (yük) senin sırtını bükmüştü.

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) - 4: Ve refa’nâ leke zikrak(zikreke).

Ve senin için, zikrini yükselttik.

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) - 5: Fe inne meal usri yusra(yusren).

O halde, muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) - 6: İnne maal usri yusrâ(yusren).

Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir.

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) - 7: Fe izâ feragte fensab.

Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et.

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) - 8: Ve ilâ rabbike fergab.

Ve öyleyse Rabbine rağbet et (O'nu öv, hamdet, zikret, tesbih et).

SESLİ DİNLE