İslam Kelimesi ve Anlamı

İslam Kelimesi ve Anlamı
İslam Kelimesi ve Anlamı

Dünya üzerinde var olan her inanç ismini ya kurucusundan ya da doğup kök saldığı bölge veya topluluktan almıştır.

 Örneğin; Hıristiyanlık, ismini peygamberi olan Hz. İsa’dan( Jesus Christ) alırken, Budizm, kurucusu olan Gautama Buddha’dan, Zerdüştlük, yine kurucusu Zerdüşt’ten, Yahudilik; içerisinde doğduğu kabile (Judah)  ve doğduğu ülke olan eski Filistin’ in güney bölgesi Judea’dan almıştır.

Örnekler bu şekilde sürer gider. Fakat bu durum İslam için geçerli değildir. İslam dini, herhangi bir kişi, topluluk,kabile veya ülke ile böyle bir ilişkiye sahip olmamanın eşsiz ayrıcalığına sahiptir. Kısacası “İslam” hiçbir insan, topluluk ya da ülkeye ait değildir. Bu kelime ne insan zekasının bir ürünüdür ne de, diğerleri gibi, belirli ve özel bir topluluk için  anlamlandırılmıştır. İslam; tamamen evrenseldir, tarafsızdır ve amacı insanların içinde kaliteli, dürüst bir tutum oluşturup ve inanç yetiştirmektir.

Doğrusu İslam, niteleyici bir başlıktır. Hangi ırk, topluluk, kabile, klan, ülkeden olursa olsun, her kim ki, bu davranışa,tutuma sahipse, o kişi Müslüman olarak isimlendirilir. Kutsal kitap Kuran’a göre; tüm zamanlar boyunca, gelmiş geçmiş ve bugünkü gibi, bu tutuma sahip,dürüst, iyi ahlâklı, erdemli, faziletli insanların tümü Müslümandır.