islami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Yağmur Görmek

islami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Yağmur Görmek

islami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Yağmur Görmek
islami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Yağmur Görmek

1-Rüyada yağmur görmek , eğer zarar meydana gelmemişse, hayra ve rızka delâlet eder.

2-İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada yağmur suyu ile yıkandığını görmek, korkudan emin olmaya; yağmur tanelerinden ses geldiğini görmek, izzete, ulvi mertebeye ve insanlar arasında meşhur olmaya delâlet eder.

3-Yağmur görmek, hayır, bereket, rızık, nimet ve rahmet ile de tâbir edilir.

4-Çünkü yağmur, Allah’ın rahmetidir.

5-Bir kimsenin rüyada yağmurun çok acele kendisine ulaştığını görmesi, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka delâlet eder.

6-Rüyada sadece kendi evine yağmur yağdığını görmek, menfaate, hayra, rızka, iyiliğe ve rahmete işarettir.

7-Rüyada çiftçilerin yağmur görmesi, müjdeye, mahsulünün bolluğuna ve rızkının genişliğine delâlet der.

8-Rüyada gökten bal, süt, yağ veya zeytinyağı yağdığını görmek, bütün insanlar için hayra alâmettir.

9-Rüyada semadan kılıç yağdığını görmek, insanların mübtela olacakları cenk, cidal ve düşmanlığa delâlet eder.

10-Gökten kavun ve karpuz yağdığını görmek, halkın hastalanmasına işarettir.

11-Yine rüyada gökten kan ve taş yağdığını görmek de, azab, musibet ve perişanlığa delâlet eder.

12-Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada gökten kar yağdığını görmek, altı vech ile tâbir olunur: a) Geniş rızık, b) Hayat, c) Çok mal, d) Ucuzluk, e) Menfaat, f) Hayır.

13-Bazı kere de yağmur görmek, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek afetlere ve musibetlere delâlet eder.

14-Rüyada yağan yağmur, bazı hallerde fitnelere ve dökülecek kanlara delâlet eder.

15-Rüyada günahkâr ve asi bir kimsenin yağan yağmur suyundan gusül abdesti veya namaz abdesti aldığını görmesi, tevbe etmeye, Hakka dönmeye; kafirin aynı rüyayı görmesi de Müslüman olmasına delâlet eder.

Yağmur rüyası çok çeşitli tâbir edilmiştir.

16-Yine yağmur, Allah Teâlâ’nın rahmetine, hak olan İslâm dinine, Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ettiği ferahlık ve yardıma, Kur’ân-ı Kerime, ilim ve hikmete, irfan ve marifet nuruna delâlet eder.

17-Rüyada gökten yağmur gibi su aktığını görmek, o mahalde hastalık ve azab vukuuna delâlet eder.

18-Rüyada saf ve berrak olan yağmur suyundan içtiğini görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

19-Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada yağmur görmek, on şekilde tâbir olunur: a) Rahmet, b) Bereket, c) Hastalık, d) Bela, e) Fısk, f) Fitne, g) İman, h) Küfür, ı) Yalan i) Kaht (Kuraklık).

20-Rüyada yağmurun sakin ve faydalı yağması, hayır ve bereket; şiddetli ve tufan halinde yağması, gam, keder ve musibettir.