işlerin Açılması için 12 Okumada Etkili Dua

işlerin Açılması için 12 Okumada Etkili Dua

işlerin Açılması için 12 Okumada Etkili Dua
işlerin Açılması için 12 Okumada Etkili Dua

Kuran surelerine dayanan işlerin açılması için dua

İşlerin açılması için dua, çok eski dönemlerden beri ahi teşkilatlarına bağlı esnafların sık sık okudukları bir duadır. Bu dua sayesinde Allah'ın izni ile iflas etmekten kurtulan ve feraha ulaşan çok sayıda kişinin rivayetleri bulunmaktadır.

İşlerin açılması için dua, Kuran surelerinin okunmasına dayanmaktadır. Bilindiği üzere Kuran-ı Kerim'de birçok yerde bereket ve helal kazanç üzerine aydınlatıcı ve yol gösterici ifadeler vardır. Bu dua da iki ayrı ayeti kerimenin peş peşe 12 defa okunması ile icra edilmektedir.

İslam, helal olması koşulu ile çokça kazanmayı ve büyük servetlere kavuşmayı her zaman el açmaktan daha üstün görmüştür. Zaten İslam Peygamberinin bizatihi kendisi de tüccar bir aileden gelmektedir ve Hz. Muhammed de pek çok defa ticari kervanlarla sefere çıkmıştır.

Neden işlerin açılması için dua doğrudan Kuran ayetlerinin okunması ile yapılmaktadır?

Bu konuda en isabetli cevap aslında şu ayeti kerimede bulunmaktadır:

"Bu (Kur'an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin."(En'âm- 155)

Bu ayette açıkça Kuran'ın "bereket kaynağı" olduğu buyrulmuştur. Buradaki bereket kavramı ticari bereketi de kapsar fakat kapsamı çok daha geniştir. Yani maddi manevi her türlü olumlu getiri bereket olarak ifade edilmektedir.

İşlerin açılması için dua edecek olanlara Kuran'dan bazı ticari ve beşeri öğütler

Kuran her konuda eşsiz bir bilgi kaynağıdır. Ticaret ve iş yaşamı için de eşsiz bilgiler vermektedir.  İşlerin açılması için duanın sözlerine geçmeden önce yüce kitabımızın ticaret ve kazanç konularındaki altın kıymetindeki öğütlerine kulak vermekte fayda vardır.Kuran'ın konuyla alakalı hükümleri şöyle maddeleştirilebilir.

1.Kuran kişinin seçeceği mesleğin kendisine uygun olması gerektiğini buyurur. Zira kişi kendisine uygun işi seçerse hem daha başarılı olur hem de rızık kaygısı taşımayacağı bir yaşama nail olur.

"De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir." (İsra-84)

2.Yapılacak her etkinlik uygun bir zamana ve uygun bir yere dayandırılmalıdır.Yerinde ve zamanında yapılmayan her iş hüsranla sonuçlanacaktır. Fakat planlı ve üzerinde düşünülmüş her fiil sahibinin yüzünü güldürecektir.

"(Toprağı) iyi ve elverişli beldenin bitkisi, Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. (Toprağı) kötü ve elverişsiz olandan ise, faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz âyetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz."(A'râf-58)

3.İşlerin açılması için dua eden kişi Allah'a ve Resulullah'a itaat ederse işlerinin çok daha bereketli olacağını bilmelidir. Gayri Müslimlerin ve Allah’a şirk koşanların dünyada geçici bir süre zengin olduklarına tanıklık edilebilir. Fakat bu gerçek zenginlik değildir. Gerçek zenginlik ancak takva yolu ile olabilir. Takva sahibi insan hem diğer dünyada manevi zenginliğe kavuşur hem de bu dünyada varlıklı biri haline gelir.

"İçinizden kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz. Biz, ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır" (Ahzap-31)

4.Mümin her ne iş yaparsa yapsın “iyi” yapmak zorundadır. Zira kendisine yakışan da budur. Yaptığı işleri nitelikli yani kaliteli yapan bir Müslüman er ya da geç karşılığını alacaktır. Konuyla ilgili ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur:

"Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz." (Kehf-30)

5.İşlerin açılması için dua edecek olan mümin faizin malın bereketini zayi ettiğini sadaka vermenin ise malı çoğalttığını bilmelidir. Bu konuda şu ayet gayet sarih bir biçimde gerekli karşılaştırmayı yapmaktadır.

"Allah, faiz malını mahveder, sadakaları  ise artırır (bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkâr nankörü sevmez." (Bakara-276)

İşlerin açılması için duanın yapılış zamanı

Bu duanın yapılış zamanı sabah namazı sonrasıdır. Zaten bereket duaları ile alakalı bütün niyazların vakti bu zaman aralığıdır. Eğer bu vakitte dua etmek için fırsat bulunamamışsa başka vakitlerde de dua edilmesine cevaz verilmiştir.

Dua edilmeden önce abdest alınması, duanın yalnız bir ortamda eda edilmesi ve duada helal kazancın dilenmesi de duanın usul ve adaplarındandır.

İşlerin açılması için duanın sözleri

Duanın sözleri daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kuran surelerine dayanmaktadır. Herhangi bir ara vermeden önce Al-i İmran-109. ayet ardından da Müminun-29. ayet okunmaktadır.

Bu iki ayeti kerime toplam 12 defa ara vermeksizin okunacaktır. Ayetlerin dua içi sıralamasına uygun Arapça orijinal halleri şöyledir:

"Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard ve ilâllâhi turceul umûr" (Al-i İmran-109)

"Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâreken ve ente hayrul munzilîn" (Müminun-29)

Dua edilirken yalnızca bu Arapça kısımlar okunacaktır. Ayetlerin tam mealleri ise şöyledir:

"Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür." (Al-i İmran-109)

"Yine de ki: "Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın." (Müminun-29)

Bu ayetlerden Müminun-29. ayet Hz. Nuh'a gemisini bereketli bir yere indirmesi için Allah'ın öğrettiği bir niyazdır ve bazı kitaplarda "Hz. Nuh'un Duası" olarak da geçmektedir.

İşlerin açılması için duanın tesirlerine dair çok sayıda rivayet vardır. Bu duanın tarihte en fazla okunduğu yerler Halep çarşısı esnafları ile İç Anadolu esnaflarının dükkânları olmuştur. Önceki çağlarda bu dua toplumda o kadar etkiliydi ki ustalar bu duayı işe başlayan çıraklarına "ilk öğrenilmesi gerekenler" içinde verirlerdi.