işlerin Düzelmesi Yolunda Gitmesi için Dua

işlerin Düzelmesi Yolunda Gitmesi için Dua
işlerin Düzelmesi Yolunda Gitmesi için Dua

Enes b. Malik (Radıyallahu anh)den rivayet edildiğine göre, bir kere Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Fatıma annemize:

“Sabahladığında ve akşamladığında, benim sana okumanı tavsiye edeceğim şu duayı dinlemekten seni ne engelledi?” buyurdu. O dua da şudur: “Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) asla nefsime (nefsimin eline) bırakma.” (Hakim, 1/545; Nesai, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, 570)

Okunacak Dua:“Ya Hayyu ya Kayyum, bi rahmetike estağîsu, eslih li şenî küllihi ve la tekinlî ila nefsî  tarfete aynin.”(Mecmau’z-zevaid, 10/117).

Türkçesi: 
“Ey gerçek hayatın sahibi olan Hay, ey her şeyi varlıkta durduran Kayyum! Senin rahmetine sığınıyorum/yardım diliyorum, her yönden benim durumumu düzelt ve bir an olsun beni nefsime bırakma!”.