istiane Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? istiane Hakkında Ayetlerden Örnekler

istiane Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? istiane Hakkında Ayetlerden Örnekler

istiane Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? istiane Hakkında Ayetlerden Örnekler
istiane Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? istiane Hakkında Ayetlerden Örnekler

Bismillâhirrahmânirrahîm

İstiane, mürşidin kim olduğunu öğrenmek konusunda Allah için kılınan namazın adıdır. İstiane namazı (hacet namazı) kılınır ve Allah'tan yardım istenir. Allahû Tealâ, Kendisinden istiane istenilen Rahmân'dır. Fâtiha Suresinde diyor ki:

1/FÂTİHA-1: Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.
1/FÂTİHA-2: El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.
1/FÂTİHA-3: Er rahmânir rahîm(rahîmi).
Rahmân’dır, Rahîm’dir.
1/FÂTİHA-4: Mâliki yevmid dîn(dîne).
Dîn gününün mâlikidir.
1/FÂTİHA-5: İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
(Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.
1/FÂTİHA-6: İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme).
(Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).
1/FÂTİHA-7: Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).
O yol (SIRATI MUSTAKÎM) ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların (Allah’a ulaşmayı dilemeyenlerin) yolu değil.

Allahû Tealâ Bakara Suresinde istianenin nasıl isteneceğini göstermiştir:

2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(salâti), ve innehâ le kebîratun illâ alâl hâşiîn(hâşiîne).
(Allah’tan) sabırla ve namazla istiane (özel yardım) isteyin. Ve muhakkak ki o (hacet namazı ile Allah’a ulaştıracak mürşidini sormak), huşû sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir.
2/BAKARA-46: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).
Onlar (o huşû sahipleri) ki, Rab’lerine (dünya hayatında) muhakkak mülâki olacaklarına ve (sonunda ölümle) O’na döneceklerine yakîn derecesinde inanırlar.
İstianeyi isteyen kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştıracağına inanmıyorsa, onun istianesi Allah'tan cevap alamaz. Ayrıca istiane istemek Mâide Suresinin 35. âyet-i kerimesinde bir defa daha emredilmektedir:

5/MÂİDE-35: Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne).
Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah’a karşı takva sahibi olun ve O’na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.

Buradaki vesilenin istenmesi istianenin istenmesidir. Çünkü istiane, Allah'ın öngördüğü vesile olan kişiyi Allah'tan öğrenmek üzere yapılan talebin adıdır. Hacet namazıyla ve Allah'tan istenir.