Kadın için Cenaze Duası

Kadın için Cenaze Duası
Kadın için Cenaze Duası

Ölmüşlerimiz için kılınan cenaze namazlarında 3. Tekbirden sonra, ölen kişinin cinsiyeti ve yaşına göre niyet edilerek namaz kılınır ve dua edilir. Cenaze duası şu şekildedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümmağfirlihayyina ve meyyitina ve şaahidina ve ğaaibina ve zekerina ve ünsaana ve sağiirina ve kebiirina Allahümme men ahyeytehü minna feahyihi alel islaam ve men teveffeytehü minna feteveffehü alel iman

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla
Allahım! Dirilerimizi, ölülerimizi, mevcut olanlarımızı, kayıp olanlarımızı,erkeğimizi-kadınımızı, çocuklarımızı ve büyüklerimizi bağışla Allahım! Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat, bizden öldürdüklerini de iman üzere öldür.
Eğer ölen kişi Kadın ise, Dualarda çok büyük farklılıklar yoktur ama niyetlerde kesinlikle belirtilmelidir. Bazı alimlerimiz şu şekilde davranılmasını uygun görmüşlerdir. Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, şu kadın için duaya, uydum imama diye niyet edilir ve aşağıda belirtilen duayı 3.tekbirden sonra okunur.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve hussa hazihil meyyitete birravhi verraahati velmağfirati verridvaanAllahümme in kanet muhsineten fezid fii ihsaniha Ve in kanet müsiieten fetecavez anha veleggıhal emne vel büşra vel keramete vezzülfa Birahmetike ya erhamerrahımiin

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla
Özellikle bu vefat etmiş olan kadını kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızana erdir Allahım! Eğer bu muhsine ise ( iyilik etmiş kimselerden ise ) ihsanını artır. Eğer günahkar ise, onu bağışla, ona güven ile sevinç ve iyilik ver, onu rahmetine yakın kıl, Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Yüce Allahım!