Kadir Gecesi Yatsı Namazından Sonra Hiç Ümit Etmediği Yerden Rızık için Dua

Kadir Gecesi Yatsı Namazından Sonra Hiç Ümit Etmediği Yerden Rızık için Dua
Kadir Gecesi Yatsı Namazından Sonra Hiç Ümit Etmediği Yerden Rızık için Dua

Surei celileyi,Kadir gecesi yatsı namazını müteakip Allah cc rızası için
2 rekat namazdan sonra


Kıbleye karşı oturup Besmele’i şerifle beraber
1000 defa “İnna Enzelnahü Fiy Leyletil Kadri” Sure-i şerifesini okuyan
ve sonra
41 defa aşağıdaki duayı okuyan kimse Cenab-ı hak vacibü’l- vücud hazretleri yakın bir zamanda zengin kılar.
hiç ümid etmediği yerden okuyana rızık ve mal gelir.

Kadir süresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Kadir  süresinden sonra okunacak dua:

“Allahümme ya men yektefi an cemiy’ı halkıhi ve la yektefi anhü ehadün min halkıhi ya ehade men la ehade lehü ingadaarricaaü illa minke ve habetil el’amalü illa fiyke ve süddetitdaraigu illa ileyke ya ğıyaasel müsteğıysiyne eğısni.”