Karınca Duasının Sırları

Karınca Duasının Sırları
Karınca Duasının Sırları

Bir kimse karınca duasını  beş ayrı kağıda yazar her birini iş yerinin veya evinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hak o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir.

Hem de öyle bir bereket ihsan eder ki o yazıyı asan kişinin kendisi de hayret eder. Dükkanına giren alışveriş yapmadan çıkmaz. Hak Teala dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır.

Ayrıca satılmayan bir mal üzerine bu dua 7 defa okunursa, Allah’ın izni ile o  mal-Mülk birkaç gün içinde satılır. (Mecmuatül Ed’ıyye,s.99)

Bismillahirrahmanrrahim.

“Allâhümme yâ Rabbi ve Cebrâile ve Mikâile ve İsrafile ve Azrâile ve İbrâhime ve İsmâile ve İshâka ve Ya’kube ve Münzilel berakâti ve münzilet tevrâti vez zeburi vel incilivel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azıym.Lâ İlâhe illellâhül melikül hakkul mübiyn.Muhammedin rasûlüllahi sâdıkul va’dil emin.Yâ Rabbi,Yâ Rabbi,Yâ Rabbi Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü ,Yâ zel celali vel ikrâm.Es’elüke Yâ Rabbel arşil azıymi en yerzükani rızkan halâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn.

Yemlihâ,mekselinâ.Mislinâ,Mernuş,Debernuş Şazenuş Kefeştatıyuş Kıtmiyr.Amin.

Kaynak: Arif Pamuk(hacet duaları)