Web sitemize hoşgeldiniz, 31 Ekim 2020

Etkili Dualar

Gün içinde Musibetlerden Korunmak için Okunacak Dua

“Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey’un filardi vela fissemai ve huvessemi’ul alim.” Anlamı :“Gerek yerde gerekse gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği...

Musibetle Karşılaşınca Okunacak Dua

Bir musibetle karşılaşınca okunacak dua “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme indeke ahtesibü müsibeti fâcirni fiha ve ebdilni biha...

imanından şüpheye düşenin okuması gereken dua

1-) Amentü duası آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلَئِكَتِهٍ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اْليَوْمِ اْلآخِرِ وَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ...

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

“Allâhümme inneke sallete aleyye adüvven basîren yerânâ hüve ve kabîlühü min haysü lâ nerahü. Allâhümme feâyishü minnâ kemâ âyestehü min...

Akşam Ezanı Zamanı Okunacak Dua

“Allahümme haza ikbalü leylike idbarü neharike ve esvatü düatike feğfili.” Anlamı :“Allah’ım! Bu an gecenin gelmesi ve gündüzünün gitmesi ve...

Sabah Uyanınca Okunacak Dua

1-) “Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve nemutu ve ileyken nuşür.” Anlamı :“Allah’ım! Seninle sabahladık ve Seninle...

Nefsin ve Şeytanın Şerrinden ve Şirkinden Korunma Duası

“Allahümme fatiras semavati velardı alimel gaybi veşşehadeti rabbe külli şeyin ve melikeku eşhedü enla ilahe illa ente eüzu bike min...

Hamd ve Şükür Duası

“Elhamdülillahil lezi kefani ve evani ve atameni ve sekani vellezi mene alayye fe afdala, vellezi e’tani feeczelel hamdü lillahi ala...

Yatağa Girerken Okunacak Dua

1-) “Elhamdülillahil lezi atamena ve sakane ve kafena ve evane fekem mimmen la kafiye lehu vela mu’viye.” Anlamı :“Bizi yedirip içiren,...

Borçlarını Ödemek ve Fakirlikten Kurtulmak için Okunacak Dua

“Allahümme rabbes semavati ve rabbel ardı ve rabbe külle şeyin, felikıl habbi venneva münezziletevrati vel incili ve kuran, eüzu bike...

Rahat ve Huzurlu Bir Uyku için Okunacak Dua

Rahat ve huzurlu bir uyku uyumak için okunacak dua “Elhamdülillahillezi ahyane ba’de ma ematena ve ileyhin nuşür.” Anlamı :“Bizi öldürdükten...

Huzurlu ve Rahat Bir Uyku için Okunacak Dua

“Allahümme bismike emütü ve ahya.”Anlamı : “Ey Allah’ım! Senin isminle ölür ve Senin isminle yaşarım.” إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء Şüphesiz...

Engel ve Zorlukla Karşılaşıldığı Zaman Okunacak Dua

“Allâhümme lâ sehle illa me ce altehû sehle ve ente tec alul hazne ize şi’te sehle.” Anlamı :“Ey Allah’ım! Senin...

Dünya ve Ahiret Üzüntülerini Gidermek için Okunacak Dua

“La ilahe illallahü’azîmü’l-halîm. La ilahe illallahü rabbü’l-arşi’l-azîm. La ilahe illallahü rabbü’s-semavative rabbü’l-ardı ve rabbü’arşi’l-kerîm.” Anlamı :“Azamet ve halim sahibi olan...

Böcek ve Haşere Sokmasına Karşı Okunacak Dua

Böcek ve haşere sokmasına karşı okunacak dua “Ya ardu rabbi ve rabbükâ’lileh, eüzû billahi min şirke ve şerri ma hulike...

Şirkten Korunma Duası

Şirkten korunma duası “BismillahirrahmanirrahimAllâhümme innî eûzü bike, min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfiruke limâ lâ a’lemü....

Gün Boyunca Her Türlü Zarardan Korunmak için Okunacak Dua

“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve alâ külli şeyin kadir.” Akşam namazından sonra...

Sığınma Duası

“Allâhümme innî eûzü bike min kalbin lâ yahşeu ve min duain lâ yusmeu ve min nefsin lâ teşbeu ve min...