Ya Zel Besi Ven Nikam (c.c.)

Ya Zel Besi Ven Nikam (c.c.)

Yâ Ze’l-Besi Ve’n-Nikam esması anlamı : Şiddetli bela ve çetin azaplar sahibi.

Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam : يَا ذَا الْبَاْسِ وَ النِّقَمِ 

79
Dalak şişmesi için
Yâ Ze’l-cûdi ve’n-ni’âm
Yâ Ze’l-fadli ve’l-keram
Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam
Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem
Yâ Bârie’z-zerri ve’n-nesem
Yâ Mülhime’l-‘arabi ve’l-‘acem
Yâ Kâşife’drdurri ve’l-elem
Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-himem
Yâ Men lehü’l-beytü ve’l-haram
Yâ Men yahlüku’l-eşyâe mine’l-‘adem

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
Ey fazl ve kerem sahibi,
Ey şiddetli bela ve çetin azaplar sahibi,
Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
Ey zerreyi, hoş rüzgarları ve nefesleri yaratan,
Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
Ey zarar ve elemi gideren,
Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi,
Ey eşyayı yoktan yaratan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.